Spionskandalen i USA fortsätter att få ringar på vattnet. I Storbritannien har The Guardian avslöjat att brittiska motsvarigheten till NSA, GHCQ, samarbetar med sina amerikanska kollegor, något som har satt Storbritanniens utrikesminister William Hague under press.

Efter att frågan börjat bubbla även i Sverige väljer nu den svenska signalspaningsmyndigheten FRA, Försvarets radioanstalt, att gå ut med ett uttalande om sina internationella samarbeten.

"FRA samarbetar med andra länders motsvarande myndigheter, men av sekretesskäl kan vi inte närmare gå in på vilka länder det rör sig om eller på vad samarbetet innebär. Ett samarbete inleds efter noggranna överväganden och medvetna beslut. Samarbete inleds endast med länder med demokratiskt statsskick. Samarbetet måste alltid gagna Sverige och den svenska statsledningens intressen", skriver FRA i sitt uttalande.

Vad gäller utbyte av information med andra länder skriver FRA:

"FRA följer svensk lagstiftning vilket innebär att signalspaning endast riktas mot utländska förhållanden. Dessa anges tydligt i lagstiftningen och kan till exempel handla om att följa ett lands militära förmåga eller om att kartlägga säkerhetsläget för svensk trupp utomlands.
Våra internationella samarbeten måste ske inom ramen för denna lagstiftning. I samband med samarbeten informerar parterna alltid varandra om ländernas respektive regelverk. Detta innebär till exempel att vi inte kan be ett annat land att inhämta sådan information som är förbjuden för oss att inhämta enligt svensk lag."

Däremot vill FRA inte kommentera "andra länders signalspaning", det vill säga själva NSA-skandalen.