Java Platform, Enterprise Edition 7, Java EE 7, presenteras på onsdagen av Oracle och organisationen JCP, se faktaruta. Java EE är den version av Java som används för tunga, serverbaserade program. Det är program som utvecklats enligt specifikationen Java EE som körs på populära applikationsservrar som Weblogic och Websphere. Java EE baseras på standardversionen Java SE.

De allra mest lockande nyheterna i Java EE 7 gäller webbutveckling. Det ska bli enklare att skapa html 5-lösningar med Java tack vare snabb tvåvägskommunikation och det ska bli enklare att överföra data i det populära formatet Json. Även hanteringen av många samtidiga användare av webbapplikationer ska ha förbättrats.

Bland strukturförbättringar märks att det ska krävas mindre standardkod för definitioner. Utvecklare ska alltså kunna ge sig på affärslogik snabbare.

Även tillämpningar som hanterar satsvis bearbetning, batchjobb, ska bli effektivare. Det ska gå att dela upp sådana jobb i hanterbara delar, vilket ska göras att transaktionshantering som körs samtidigt inte påverkas lika mycket som tidigare. Det ska vidare bli enklare att definiera hantering av parallella aktiviteter i program, med flera trådar.

Utvecklingspaketet Java EE 7 SDK (software development kit) som blir tillgängligt tillsammans med den nya specifikationen innehåller hjälptexter, exempelkod och dokumentation av programmeringsgränssnitt.

Oracle rekommenderar det egna utvecklingsverktyget Netbeans 7.3.1 och även Eclipse Kepler 4.3 för programmerare som vill komma i gång med Java EE 7. Det finns även utbildningsmaterial tillgängligt från Oracle.

Fakta

JCP, Java Community Platform, är namnet på den organisation som formellt fastställer Javastandarder som Java EE 7. I praktiken är det dock Oracle som har sista ordet vad gäller utvecklingen av Java.