Efter NSA-övervakningsskandalen kommer europeiska företag att välja europeiska molnleverantörer framför amerikaner som Amazon web services och Rackspace. Det tror europeiska molnföretag.

Men de amerikanska företagen förnekar kategoriskt att de deltar i övervakningsprogram som Prism.

Avslöjandena om nätövervakningsprogram som Prism har fått debatten att hetta till. Amerikanska staten sägs ha fått tillgång till data från företag som Google, Facebook, Microsoft, Yahoo, Apple och Skype.

– Jag tror att detta kommer att drabba amerikanska företag hårt när det gäller konkurrens i utlandet. Det är inget som vi betonar när vi marknadsför våra tjänster, men det är ett faktum som våra kunder kommer att beakta, säger Robert Jenkins, vd för schweiziska Cloudsigma.

Folks förtroende för internet kommer att drabbas hårt av nyheten om Prism och liknande övervakning. Det säger Johan Christenson, vd för svenska City Network:

– Vi har många kunder som vänder sig till oss för att de vill lagra sina data i Sverige. Kunderna säger inte att de måste göra det, men de vill slippa bekymmer. Det har lite att göra med förtroende, säger Johan Christenson.

Johan Christenson trodde tidigare att förtroendefrågan skulle tona bort på tre fyra år, men de senaste veckornas avslöjanden innebär ett stort bakslag.

Både Cloudsigma och City Network säljer infrastruktur som nättjänst.

Deras amerikanska konkurrenter försvarar sig bara genom korta uttalanden. Amazon och Rackspace meddelar via e-post att de inte deltar i Prism-programmet.

Förra året kunde Rackspaces chefsjurist Justin Freeman vara mer frispråkig. Han sa att farhågor för avlyssning gör icke-amerikanska företag mindre villiga att göra affärer med amerikanska företag och att amerikanska företag riskerar att inte få vara med i konkurrensen utomlands.

Användarna är kluvna:

– Jag tror inte att vi är tillräcklig viktiga, för att vara uppriktig. Jag tror att om vi jobbade med kärnkraft eller läkemedel eller något sådant skulle det vara annorlunda, men att vi får reda på när Justin Timberlake ska på turné har ingen betydelse, säger Ian Woodall, projektledare på Box user XL Video, ett brittiskt företag som förser konserter och festivaler med videoutrustning.

Svenska Domstolsverket, å andra sidan, använder inga molntjänster alls för närvarande. De har börjat klassa data för att få möjlighet att lägga vissa data i molnet, men till att använda tjänster från amerikanska företag är det ett långt steg just nu, säger it-chefen Magnus Petzäll.

– Det som har avslöjats i USA har påverkat vår inställning och i kommande upphandlingar av tjänster måste vi vara ännu tydligare när det gäller vår ståndpunkt och våra krav på säkerhet, säger han.

– Jag förstår att detta är känsligt för många, men jag tycker också att de måste vara realistiska, säger David Bradshaw, ansvarig för offentliga molntjänster på undersökningsföretaget IDC i Europa.

I många europeiska länder behöver säkerhetstjänsten inte gå till domstol för att få tillgång till data i molnet. Om företagen var medvetna om det skulle de bli mindre tveksamma till att anlita amerikanska molntjänstleverantörer, enligt Bradshaw.

Att molnleverantörerna tävlar om uppdragen är inte någon överraskning. Kundbasen växer stadigt och efterfrågan lär inte minska, säger Bradshaw. Trenden understryks av den snabba utbyggnaden av datacenter i Europa. I maj meddelade Salesforce att de ska bygga ett datacenter i Storbritannien som ska vara igång 2014.

Lokal anknytning ger europeiska företag ett försteg i vissa fall. Men de måste också matcha Amazons och andra SLA-tjänsters prissättning, eller bjuda under, fortsätter Bradshaw. Microsoft har redan förbundit sig att matcha Amazons priser för standardtjänster som databehandling, lagring och bandbredd. Och EU ser molnbaserade tjänster som en konkurrensfråga för europeiska företag.

– EU ser hur amerikanska företag får fördelar i fråga om ekonomi och flexibilitet, och Europa har halkat lite efter i att använda den möjligheten.