Svartholm Warg är misstänkt för att ha hackat sig in i en stordator tillhörande it-företaget CSC, som skött driften åt flera danska myndigheter. Hos den danska leverantören ska han ha kommit över uppgifter från flera danska myndigheters register, däribland polisens.

Danmark har begärt Svartholm Warg utlämnad, och Nacka tingsrätt beslutade i dag att så kan ske. Dessutom beslutade tingsrätten att han ska förbli i isolering i häktet, om åklagaren så vill.

"Nacka tingsrätt har i dag beslutat att Gottfrid Svartholm Warg kan överlämnas till Danmark i enlighet med arresteringsordern från Danmark och han ska vara fortsatt häktad tills överlämnande kan ske, och åklagaren har fått fortsatt tillstånd att meddela restriktioner rörande Svartholm Wargs kontakter med omvärlden.
Överlämnande ska senast fem dagar efter beslutet vunnit laga kraft (beslutet kan i första rummet överklagas till Svea hovrätt inom en vecka). Frågorna om i realiteten och så fall när överlämnande kommer ske är inte tingsrättens sak, utan det ligger hos åklagaren att bestämma om i samråd med de behöriga danska myndigheterna; tingsrätten har efter prövning endast gett klartecken till att överlämnande kan ske", skriver Nacka tingsrätt i ett e-postbrev Computer Sweden läst.

När Svartholm Warg kan utlämnas torde bero på utfallet i den rättegång om intrång mot Logica och intrång och bedrägeri mot Nordea som nyligen avslutades. Dom i fallet skulle ha kommit i fredags, men ska enligt tingsrätten nu komma på torsdag 20 juni.