Sedan imorse ligger journalsystemet Take Care nere – det går att läsa journalerna men inte att skriva in några uppgifter. Samma läge som förra tisdagen.

På Karolinska sjukhuset råder stabsläge vilket innebär tätare kontakter i sjukhusledningen.

– Ja, det är en upptrappning av säkerhetsnivån, säger Erik Berglund, pressekreterare på hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholm.

Fortfarande finns inga uppgifter om vad som ska ha orsakat kraschen.

– Men vi räknar med att det tar flera timmar innan det ska vara igång igen. Vi har tagit in extra personal för att få igång systemet.

Förra tisdagen havererade journalsystemet under större delen av dagen och där utreds ännu orsaken. Den utredningen beräknas vara klar i slutet av juni.

– Det här ligger utanför hos oss på förvaltningen, det ligger hos SLL IT som jobbar tillsammans med Take Care. De har avtal med oss, säger Erik Berglund.

Hur ser ni på det – lever de upp till avtalet?

– Det är ju inte bra att det händer igen.

För två veckor sedan hade också Stockholmslandstinget ett haveri som imbegrep större delen av det interna nätverket, telefoner, journalsystem och e-post. Då var det en brandvägg som slutade att fungera korrekt efter en konfiguration.