KO hade stämt finska Sulake, som ligger bakom barncommunityn Habbo, inför marknadsdomstolen, eftersom myndigheten anser att det strider mot lagen att ingå avtal med barn utan målsmans tillstånd. Dessutom anser KO att Habbos användaravtal är otydliga.

Marknadsdomstolen går dock helt emot KOs linje. Det strider varken mot den aktuella lagen föräldrabalken eller mot internationell marknadsföringspraxis att låta barn köpa webbtjänster på egen hand. Domstolen tycker inte heller att Habbos användarvillkor, även om de är otydliga, inte kan anses vara utformade för att utnyttja barns trovärdighet.

Habbo är en virtuell värld där barn kan köpa sådant som husdjur och möbler via sms, telefon eller kort. Maxgränsen för vad ett barn kan shopppa för ligger på 750 kronor i månaden, vilket Habbo menar "motsvarar den köpkraft användarna har". Habbo har en undre åldersgräns på 12 år.

Konsumentombudsmannen måste nu betala Habbos rättegångskostnader, på sammanlagt 592 000 kronor.