Myndigheter i en lång rad länder, däribland svenska Datainspektionen, står bakom ett brev som i dag skickats från den kanadensiska dataskyddsmyndigheten till Googles vd Larry Page. Myndigheterna vill ha svar på en rad frågor kring de integritetsproblem som Google Glass kan skapa.

Bland annat undrar man vilken information som samlas in, hur informationen ska användas, om Google själva undersökt eventuella integritetsproblem och om glasögonen följer de gällande dataskyddsreglerna.

För Sveriges och EUs räkning är brevet undertecknat av Artikel 29-gruppens ordförande Jacob Kohnstamm. Artikel 29-gruppen består av Europas dataskyddsmyndigheter.

Brevet kan läsas här.