Indien blir ett allt viktigare nav i den globala it-branschen med sina snabbväxande konsultbolag och universitet som verkar spotta ur sig ingenjörer. Ändå väljer majoriteten av de svenska konsultbolagen den relativa närheten till Östeuropa framför Indien när de startar sina verksamheter i lågkostnadsländer.

Det visar en genomgång Computer Sweden gjort av de börsnoterade konsultbolagens årsredovisningar. Baltikum, Ryssland och Polen är populära ställen att förlägga sin verksamhet på.

– Jag skulle aldrig våga starta ett bolag i Indien. Personalomsättningen är mycket hög, du kan bli av med hela ditt dotterbolag i ett nafs genom att någon rekryterar alla på ett bräde, säger Anders Eriksson, vd på Softronic som har ett mindre dotterbolag i Estland.

– Dessutom är de indiska bolagen så starka, om vi kommer dit blir vi bara en liten del i hela det maskineriet.

Klart är att kunderna efterfrågar offshore. När analysföretaget Radar gjorde en stor genomgång av den svenska konsultmarknaden svarade 25 procent av respondenterna att de använder sig av offshoreleveranser i någon omfattning.

De tio konsultbolag som CS granskat hade totalt över 7 500 anställda i lågkostnadsländer under 2012, varav det största bolaget, Tieto, står för lejonparten. Det är en ökning med ett par hundra jämfört med året före.

En klar majoritet av dessa – ungefär 60 procent – återfinns också i Östeuropa.

Ett annat land som dykt upp är Serbien, där bolag som Addnode men också det onoterade Verisec slagit sig ner. Ett skäl till detta är att Intel och Microsoft startat utvecklings- och programmeringscenter i huvudstaden Belgrad.

Även HiQ nämner personalomsättningen i Indien som ett skäl till att Östeuropa är ett bättre alternativ. HiQ har i stället satsat på Moskva genom at köpa Mobileyes som har ett trettiotal anställda.

– Vi försöker att inte jämföra oss med Indien, där handlar det bara om pris per timme. Vi vill kolla på kvaliteten och på totalkostnaden. Då är Ryssland bättre, säger Stefan Haag, vd på HiQs dotterbolag.

– Indien ligger fler tidszoner bort, det försvårar. Till Moskva flyger man på två timmar. Sen ligger Östeuropa också närmare rent kulturellt, fortsätter han.

Knowit är ett annat bolag som valt bort Indien för att satsa i S:t Petersburg och Baltikum. Informationschefen Patrik Syrén säger:

– Man måste vara stor för att köra en verksamhet i Indien. Det var en kund som sa det ganska träffande: Att jobba med en lokal aktör i Östeuropa är som att åka bil och prata med föraren. Men att jobba med indiska bolag är som att sitta längst bak i en buss och försöka prata med chauffören.

Enligt vår rundringning anser de flesta att de svenska konsultbolagen ökat sin närvaro under de senaste åren. Men det är också många som nämner att kostnaderna i Östeuropa, precis som i Indien, går upp och att länder i Latinamerika och Afrika kan bli nästa anhalt för de kostnadsjagande bolagen att slå sig ner på.

– I Europa jämnas priserna ut. I Bangalore går priserna upp väldigt fort. Det är bara en fråga om tid innan det är Afrika som gäller i fråga om offshore, säger Stefan Haag.

Fakta

Tjeckien
Tieto 1954

Polen
Tieto 1166
Cybercom 87

Litauen
Tieto 147

Lettland
Tieto 630
Connecta 45

Estland
Knowit 20
Softronic 3

Ryssland
Knowit 13
HiQ 31

Ukraina
Sigma 273

Serbien
Addnode 31

Indien
Tieto 1590
Connecta 120
Cybercom 58
Prevas 7

Kina
Tieto 1306
Sigma 54