Offshore växer därför att kunderna vill ha det. Radar Ecosystems har precis gjort en stor undersökning av den svenska marknaden för it-konsulttjänster. Den visar att det är ett viktigt kriterium för de svenska konsultköparna att det finns alternativ från lågkostnadsländer. 25 procent använder sig av offshoreleveranser och det blir ett allt viktigare krav i upphandlingar.

– Det vanligaste är att man lägger ut underhåll och förvaltning av applikationer samt helpdesk. Vi ser också att exempelvis drift i allt högre omfattning börjar läggas ut, säger Nils Molin, analytiker på Radar som gjort undersökningen.

Bland den stora andel konsultköpare som använder sig av offshoretjänster så köper över 60 procent från sin ”vanliga” leverantör som också har produktionskapacitet offshore. Anmärkningsvärt är också att 20 procent av konsultköparna inte bryr sig om var tjänsterna produceras.

Nils Molin säger att Indien och Kina fortfarande är störst i fråga om offshoring, men att det varierar mycket mellan bolag.

– För mindre bolag är det lättare att ta till sig miljön i till exempel Baltikum, Tjeckien eller Polen. De bolagen är heller inte så stora, och det är inte heller så stor personalomsättning som det är i Indien.

Andra länder och regioner som kommer är Filippinerna och Latinamerika.

Det i särklass viktigaste skälet till att företag lägger ut verksamhet är för att få ner kostnaderna. Nästan 80 procent av konsultköparna uppger ”låg kostnad” som fördelen med offshore.

Det finns heller ingenting som tyder på att trenden med offshoring är på väg att mattas av.

– Den är definitivt ökande. Man lär sig mer och mer, och vågar därmed lägga ut mer verksamhet. Dessutom tvingas fler företag ut, för att inte förlora i konkurrenskraft, säger Nils Molin.