1. Leverans prioriteras framför kvalitet

Visst är det bra med att tidigt kunna visa upp fungerande mjukvara, men ett fokus på att ständigt leverera nya versioner av mjukvaran gör att det skapas en ohanterbar lista över saker att åtgärda, så kallad backlog. Utvecklarna är fullt upptagna med att skapa något som kan visas för kunderna och hinner inte åtgärda problem som uppstått tidigare.

Lajos Moczar beskriver ett mellanstort agilt projekt i vilket det krävdes en person på heltid för att hantera listan över saker att åtgärda. Dessutom krävdes det ofta hela iterationer, se faktaruta, för att enbart ta hand om äldre problem. Kärnan till problemet är enligt honom att agila metoder uppmuntrar till att strunta i att åtgärda problem.

– Sånt händer, men det är exakt samma problem som i andra typer av projekt. Dessutom tycker jag att man ofta upptäcker problem tidigt i agila projekt, säger Niclas Nilsson, mjukvarumentor i egen regi.

2.
Utveckling prioriteras framför planering

Det gör man eftersom det är viktigare att hantera förändringar än att följa planer i agila projekt. Tanken är att utvecklare ska samarbeta med olika intressenter i projekt för att definiera och justera krav under projektets gång. Ett problem är att det inte görs någon skillnad på stora och små förändringar.

Alla förändringar kostar, men det tas det ingen hänsyn till i agila projekt. Det medför att folk ofta genomför stora förändringar sent i agila projekt, med motiveringen att det är okej att göra så i agila projekt. Det enda sättet att hantera det är att lägga till iterationer. Resultatet är att problem som hade varit enkla att rätta till tidigt i ett projekt bir allt svårare att åtgärda.

– Det händer också att problem åtgärdas för tidigt, innan man har förstått dem, säger Niclas Nilsson.

Lajos Moczar tycker vidare att agila metoder uppmanar till dålig och ansvarslös planering och döljer effekterna av den. Kunderna blir irriterade på dålig kvalitet och sena leveranser. Traditionella projekt är kanske mer trögrörliga, men de bjuder ofta på bättre information om tidsåtgång och kostnader.

3. Samarbete prioriteras framför ledarskap

Kärnan i agila projekt är självorganiserande projektgrupper som gör ”rätt sak”. Visst är det bra att individer kan utvecklas, men agila projekt lider ofta brist på bra ledarskap. I många finns det en scrum master som knappast kan göra mer än att vifta med armarna i desperation medan projektmedlemmarna rusar åt olika håll.

– Det här är ett mindre problem i Sverige, där ledarskapet ofta är mer informellt till att börja med. Förändringen som agila projekt innebär medför en mindre revolution i Sverige än i många andra länder. Det blir som det brukar bli vad gäller ledarskap, säger Niclas Nilsson.

Fakta

  • Agil utveckling innebär ofta att en fungerande version av en applikation skapas tidigt i ett projekt. Sedan skapas nya versioner ofta, kanske varannan vecka. Arbetet med att skapa en sådan ny version kallas för en iteration.
  • Varje iteration är tidsbestämd och om inte alla tänkta funktioner hinns med i en iteration prioriteras de minst viktiga bort.
  • Tanken är att det inte går att veta vilka krav som ska ställas innan man har en körbar version att titta på.