Fortfarande är det oklart vad som slagit ut journalsystemet Take Care i Stockholm under senare tid.

Planerade operationer har ställts in och de akuta operationer som utförts har varit mer osäkra än normalt skriver Läkarförbundet i ett pressmeddelande.

Därför vill läkarna nu att vårdgivarna skapar bättre rutiner för hur informationsflödet ska fungera under it-haverier.

Tre åtgärder föreslås. För det första att reservsystemen får ökad kapacitet. Det är visserligen dyrt, konstaterar förbundet, men produktionsbortfall och vårdskador är ännu dyrare.

För det andra ska personalen få öva in haverirutiner som innebär att de vet var analoga diktafoner och koder, recept, sjukskrivningsintyg och liknande i pappersform finns tillgänligt.

För det tredje efterlyser läkarna ett mer systematiskt arbete med analyser av driftavbrott där även mindre avbrott och störningar analyseras.