Multientreprenören Magnus Melander är eldsjälen bakom den nybildade alliansen för företagen som utvecklar tillämpningar för m2m. I dag har alliansen tolv medlemmar och stöds av samtliga mobiloperatörer, utom 3.

– M2m är något som händer här och nu, säger Magnus Melander.

Nyligen var han i Italien och berättade om läget för m2m på den svenska marknaden.

– Nu är vi inbjudna till Tyskland för att berätta. Vi är bra på m2m i Sverige.

På konferensen med namnet "M2m for real" i Stockholm presenterades en rad tillämpningar.

Kistas enda designbyrå

David Furendal är vd på företaget Screen Interaction, som utvecklat gigantiska pekskärmar inom ramen för turistinformationsprojektet Explore Stockholm. Pekskärmarna finns idag på fyra platser i staden. De är uppkopplade via mobilnätet och turisten kan interagera med skärmarna.

Uppkopplade tåg

Daniel Thysell är teamchef på Tritech Technology, som utvecklat ett system för att suga upp driftdata från tåg via mobilnätet till en databas. Genom m2m-tillämpningen slipper man skicka ut tekniker för att samla upp data. Stora besparingar är att vänta.

Appar gör bilen bekväm

Erik Ramberg är vd på Springworks och de har utvecklat en app som via mobilnätet gör att ägaren kan interagera med sin Volvo. Genom appen går det till exempel att göra en komplett redovisning för taxering av tjänstebilsanvändningen till Skatteverket. En av användarna av appen är Charlotte Perrelli och hon kan berätta att hon använder appen för att sätta på värmen i sin bil så att den är bekväm när hon kommer till långtidsparkeringen en kylig vinterkväll på Arlanda.

Kopplar upp kommunernas belysning

Jenny Gustavsson är marknadschef på Infracontrol och anser att alldeles för många tekniska anläggningar lever ensamma. Därför har företaget utvecklat ett system som gör att kommuner kan koppla upp sina tekniska anläggningar mot en central. I dag använder 39 kommuner systemet för att effektivisera drift och underhåll av exempelvis gatubelysning. Genom m2m-tillämpningen sparar en kommun i genomsnitt 25 procent av driftkostnaden och 30-50 procent av elförbrukningen genom att optimera belysningen.

Uppkopplade tankbilar

Henrik Stensson är vd på Fridat, som har utvecklat en m2m-tillämpning som optimerar transporterna av dieselolja i tankbilar och minskar stölderna för åkeriet PS Olje. Bara i Halland stjäls det olja för 25 miljoner kronor om året.

Displayen avslöjar elförbrukningen

Kajsa Lilius är marknadschef på fastighetsbolaget JM, som har infört ett system där elmätaren i varje lägenhet är uppkopplade. På displayen kan den boende se hur deras elförbrukning ligger i förhållande till den för tillfället genomsnittliga elförbrukningen. Är displayen röd, så ligger förbrukningen över snittet, och om den är grön, så ligger den under. På det här sättet har JM lyckats sänka elförbrukningen med 15 procent.

Effektivare försäljning

Björn Sabel är vd på Info24, som har utvecklat ett affärssystem för uppkopplade maskiner. Elleverantören Fortum är en av kunderna och har till exempel via mobilnätet kopplat upp sina laddningsstationer för elbilar. Laddningsstationerna skickar data till försäljningsavdelningen, som därmed kan effektivisera försäljningen.

Fakta

..enheter väntas vara ansluta till m2m eller "internet of things" som det också brukar kallas, enligt en uträkning från Ericsson.

Klassiska exempel är varuautomater som meddelar när de behöver påfyllning, villalarm som meddelar när något inte står rätt till och elmätare som rapporterar om förbrukningen.