PC-ERAN.

1911 bildades Computing Tabulating Recording Company, det företag som sedan 1924 är känt som IBM. Företagets första datorer kom i början på 1960-talet, men det skulle dröja ytterligare 20 år innan IBM började satsa på datorer för den breda massan. Den 12 augusti 1981 introducerades modell 5150 och persondatorn hade fötts.

IBM Personal Computer var resultat av ett tioårigt projekt där företagets Los Gatos Scientific Center redan 1973 kunde visa upp de första prototyperna på en persondator med egenutvecklad processor, kassettbandspelare från Philips och en liten skärm. Den kallades Special Computer APL Machine Portable, Scamp, och emulerade funktioner från minidatorn IBM 1130.

I mitten av 1970-talet kom IBM 5100 som kostade 20 000 dollar och främst hade forskare som målgrupp. Under de kommande åren tillsatte IBM en mindre arbetsgrupp för Project Chess som inledningsvis började utveckla en persondator kring IBMs egna processorer och operativsystem.

Nu hade det börjat hetta till på pc-marknaden och IBMs utvecklare sattes under tidspress. Valet föll därför på Intels processor 8088 samt Microsofts operativsytem Disk Operating System (Dos 1.0) vilket innebar att IBM för första gången i företagets historia valde bort de egna produkterna i datorutvecklingen.

Den första generationen av IBM PC visades upp under Comdex-mässan hösten 1981 och började sedan säljas för 2 880 dollar (cirka 50 000 kronor i dagens penningvärde) för den enklaste versionen.

IBM PC blev en omedelbar succé och i slutet av 1983 hade företaget sålt 750 000 datorer. Lanseringen av IBM PC i Sverige dröjde fram till mars 1983, 20 månader efter att datorn hade presenterats i USA. Den blev då navet i den pc-boom som inbegrep tillbehör, tredjepartsprogram, kloner, böcker och tidningar.

För leverantörer av utrustning till stordatorer innebar persondatorns intåg ett stort hot. En som har tydliga minnen från den tiden är Åke H Olsson som på 1980-talet var utvecklare på Strålfors som använde stordatorer från Honeywell-Bull.

– Paniken var stor hos stordatorleverantören och de ville till varje pris hålla pc:n ifrån kunderna. Så Bull tog fram en applikation i stordatorn som skulle vara lika bra som Lotus 1-2-3, den killer-app som gällde vid tiden. Ett problem var bara att om man körde den applikationen i stordatorn stannade rubb som stubb. Skrivarna segade och konsollamporna blinkade svagare, berättar Åke H Olsson.

Trots det hårda motståndet införskaffades ändå IBM PC med två diskettstationer samt Lotus 1-2-3.

– Tillsammans med en färgskärm kostade den då 54 000 kronor. Sen kom det till en HP-plotter för affärsgrafiken och en hårddisk på 10 MB. Vad de kostade törs jag knappt tänka på – i synnerhet omräknat till dagens penningvärde.

Trots att IBM blev något av pionjärer på persondatorer var de inte först med en bärbar dator. Det skulle dröja ända till 1984 innan IBM Portable Personal Computer lanserades, två år efter att Compaq Portable såg dagens ljus. Efter Compaqs lansering av en bärbar dator som hade hämtat det mesta från IBM PC försökte IBM stoppa sin konkurrent via domstol. Därför är det lite komiskt är IBMs första portabla modell är oerhört lik Compaq Portable.

Fakta

  • IBMs första persondator gick att få med arbetsminne på 16 eller 64 kilobyte och använde Intels 16-bitarsprocessor 8088 på 4,77 MHz.
  • Data och program lagrades på 5,25-tumsdisketter som rymde 160 kB.
  • Operativsystemet hette PC-Dos, IBMs variant av Microsofts Dos 1.0.
  • Ingångspriset i USA var på 2 880 dollar men när de började säljas i Sverige 1983 fick man betala 35 000 kronor för en baskonfiguration (83 000 kronor i dagens penningvärde) och upp till 75 000 kronor med hårddisk på 32 MB.