Nu har domen fallit i den hittills största dataintrångsrättegången i Sverige. Nacka tingsrätt anser att åklagaren styrkt att Gottfrid Svartholm Warg och den medåtalade 36-åringen är gärningsmännen bakom dataintrången mot it-företaget Logica, numera CGI, och storbanken Nordea.

I den en stordator hos Logica som utsattes fanns känslig information från flera av deras kunder. Bland annat drabbades Skatteverket och över 10 000 personers uppgifter, som namn, adresser och personnummer stals.

Tingsrätten skriver i domen att åklagarens utredning är robust och att det kan slås fast att intrången skett från de två männens datorer.

Rätten tror inte på Pirate Bay-grundaren Gottfrid Svartholm Wargs invändningar om att datorer kan ha fjärrstyrts. Trots att tingsrätten konstaterar att det inte går att utesluta att alla spår av en eventuell fjärrstyrning går att radera skriver man att utredningen ändå visar med ”tillräcklig styrka” att det inte förekommit och avvisar därmed den hypotesen.

Gottfrid Svartholm Warg döms till två års fängelse för två åtalspunkter – dataintrång och grovt bedrägeri.

Den medåtalade 36-åringen får skyddstillsyn och ska underkasta sig psykiatrisk och drogavvänjande vård.

Ytterligare två personer stod åtalade för medhjälp. Den ene av dem frias helt och den andre döms enbart för två fall av narkotikabrott.