Början av 1900-talet

Polisen kunde avlyssna telefonsamtal och telegrafi, men det var tidskrävande. Möjlighet att spela in utvecklades successivt, men att lyssna på inspelningarna tog också tid. Ett sätt att göra telefonsamtal obegripliga för avlyssnare, scrambling, utvecklades strax före andra världskriget. På svenska kallas det oftast för ”skramling”. Militären kommunicerade helst med telegrafi och konstruerade allt mer komplicerade apparater som automatiskt krypterade och dekrypterade meddelanden.