Operation Gold

1953 började Storbritannien och USA i största hemlighet gräva en tunnel från den västockuperade delen av Berlin till den Sovjetockuperade delen. Planen var att koppla in sig på Sovjetarméns telekommunikationer. Tunneln var klar i februari 1955. Enda felet var att förrädaren George Blake hade underrättat Sovjetunionen som hela tiden visste vad som pågick. För att Blake inte skulle bli misstänkt lät Sovjet västmakterna hållas. En del hemligheter fick offras för att skydda Blake. Men när Blake blev förflyttad kunde Sovjet ”upptäcka” tunneln. Det skedde i april 1956. Inte förrän 1961, när Blake ställdes inför rätta för spionage, förstod västmakterna att Sovjet hade känt till tunneln hela tiden.