Echelon

I slutet av 1990-talet spreds rykten om att USA och Storbritannien, tillsammans med Australien, Kanada och Nya Zeeland, avlyssnade all kommunikation över Atlanten. Avlyssningssystemet fick namnet Echelon. EU-parlamentet protesterade och rekommenderade medborgarna att kryptera sina mejl.

Echelon har funnits sedan början av 1960-talet. Det började som ett system för avlyssning av Sovjetunionens och Warszawapaktens radiosändningar över kortvåg och över satellit.

Numera avlyssnas även den transatlantiska kabeln, och det kalla krigets slut har inte gjort slut på Echelon. Inte heller EU-parlamentets protester.

Datorerna blir snabbare och snabbare och minneskapaciteten blir billigare och billigare. Om det ännu inte är möjligt att spela in ”allt” för att, vid behov, söka igenom det i efterhand, så är det bara en tidsfråga innan det kan göras. Amerikanska NSA är inblandat, och vad NSA har för teknisk kapacitet är en strängt bevarad hemlighet.
Det har framförts misstankar om att Echelon inte bara används för att spana efter terrorister och andra brottslingar, utan att USA också använder Echelon för industrispionage.