Prism

Sedan 2007 har NSA avlyssnat tele- och datatrafik i stor skala. Det avslöjades av Edward Snowden i juni 2013. Snowden hade tidigare arbetat vid NSA, men började sedan på ett privat företag som arbetade åt NSA. Enligt egen uppgift hade han, trots att han hade en låg befattning, befogenhet att avlyssna vem han ville, inklusive USA:s president.

Enligt de uppgifter som Snowden läckte får NSA dagligen tillgång till uppgifter om abonnenternas samtal från telefonbolagen. NSA har också tillgång till servrarna hos de stora it-bolagen, som Facebook och Google. Huvudsyftet sägs vara att kartlägga nätverk, det vill säga att ta reda på vem som känner vem. Målet sägs vara att förebygga terrorism.

Reaktionerna i USA är delade. Många ser Prism som ett brott mot konstitutionens skydd av privatlivet. Men fler säger att det viktigaste är att bekämpa terrorism. De kraftigaste protesterna kommer från Europa.