EU-domstolens högste tjänsteman, generaladvokat Niilo Jäskinen, har i ett yttrande till domstolen slagit fast att Google inte har något ansvar för innehåll från andra och att det inte finns någon "rätt att bli glömd" på internet enligt gällande dataskyddsregler.

Domstolsärendet gäller ett spanskt fall som sträcker sig tillbaka till 1998. Då publicerade en spansk tidning en artikel om en exekutiv auktion av en fastighet vars ägare var skuldsatt. Artikeln lades även ut på nätet.

I november 2009 kontaktade den före detta fastighetsägaren tidningen och klagade på att artikeln dök upp när hans googlade på sitt namn. Han ansåg att händelsen låg så långt bak i tiden att den inte var relevant, men tidningen svarade att det inte var aktuellt att radera artikeln.

I februari 2010 vände sig mannen till Google i Spanien och krävde att företaget skulle ta bort länken till artikeln från sökresultaten. Dessutom lämnade han in ett klagomål till spanska Datainspektionen. Myndigheten gav mannen rätt, men Google överklagade och målet har nu hamnat i EU-domstolen.

EU-domstolens generaladvokat, vars utlåtanden domstolen vanligtvis följer, säger att Google och andra söktjänster enligt gällande lagstiftning inte kan hållas ansvariga för personuppgifter som dyker upp i sökresultaten. Därför kan dataskyddsmyndigheterna inte heller tvinga Google att ta bort sådan information ur sitt index. Rätt att få bort data gäller bara om informationen är felaktig, kriminell eller utgör förtal.

Bill Echikson, yttrandefrihetschef på Google i Europa, välkomnar beskedet. "Det här är ett bra utlåtande för yttrandefriheten. Vi är glada att se att det stöder vår åsikt att det vore censur att tvinga sökmotorer att ta bort laglig och legitim information", säger han i ett uttalande.

EUs dataskyddsregler är under omarbetning och bland tvistefrågorna finns just rätten att bli glömd av sökmotorer och andra internettjänster.

Generaladvokatens utlåtande kan läsas här.