Regeringens förslag om att släcka ned fm-nätet år 2022 och ersätta det med ett digitalt nät baserat på dab-teknik har nu börjat väcka större diskussion. I den svenska internetvärlden är känslorna upprörda. Patrik Fältström, som är forskningschef på Netnod och en av landets främst internetexperter, skräder inte ordet.

– Jag begriper inte vad regeringen håller på med. Är det verkligen en regerings uppgift att ta ställning i teknikfrågor?

Hans kritik mot förslaget skjuter in sig på två saker. Den första är att regeringen anser att Sverige ska ha ett separat nät för digitala radiosändningar. Den andra är att regeringen väljer att satsa på just dab-tekniken.

– Låt oss säga att det blir ett stort ekonomiskt fiasko - då följer ju också att det är regeringen som ska betala fiaskot.

Han anser självklart att det är bra att utveckla digitala radiosändningar.

– Men varför behöver man ett separat marknät? Det vore bättre att testa att sända radio i det digitala marknätet för tv och att utveckla tekniken för radiosändningar i mobilnäten. Det är väl bättre att börja med använda den infrastruktur som redan finns.

Och om det är täckningskravet som styr så finns det bättre teknik att använda, enligt Patrik Fältström.

Regeringen har inte presenterat någon heltäckande kostnadskalkyl för projektet. I propositionen heter det att en branschsamordnare tillsammans med alla berörda aktörer ska ta fram en plan.

– Jag gissar att kostnadskalkylen bygger på att man kan sända tio radiokanaler per mux, när det i realiteten bara går att sända fyra till fem kanaler per mux. Det är de som vill ha dab-tekniken som styr det här.

Patrik Fältström ser en förklaring till regeringens beslut i Teracoms behov av ytterligare ett marknät.

– Och så vill väl Sveriges Radio också att ett eget nät, när tv fick det.

En annan förklaring är att det är individer som lagt ned så mycket prestige på att förorda dab-tekniken och för dem är det för sent att ändra sig.

– Dab-tekniken är usel. Den allra sämsta mp3-spelaren har bättre ljud än vad dab kan prestera.