Efter en försening finns nu Oracles Database 12c färdig. Det tar naturligtvis tid för kunderna att uppgradera en så central produkt, men diskussionerna är i gång.

– Vi har haft en bra svensk betakund i IFS som har testat väsentliga nya funktioner under ett års tid, säger Bengt Eriksson som arbetar med tekniskt säljstöd på Oracle i Sverige.

Det förs också diskussioner med ”alla större kunder”. Den nyhet som väcker mest intresse är möjligheten att låta flera databasinstallationer, eller instanser som det heter i Oraclevärlden, dela på processer och minne.

C i 12c står givetvis för "cloud", molnet. För att Oracles databas ska fungera bra i molnmiljöer är möjligheten att låta flera instanser dela på minne en nödvändighet. Annars skulle hanteringen av databaser och den hårdvara som krävs för att köra dem bli orimligt krånglig i molnsammanhang

Det finns även fler nyheter som lockar:

– Den inbyggda livscykelhanteringen av data är intressant, säger Bengt Eriksson.