Apparna blir bara fler och fler, men nu varnar konsultföretaget Crystal Code för att det behövs fler erfarna utvecklare till både IOS och Android. Enligt deras uppskattningar så har antalet konsultuppdrag ökat markant, och behovet av apputvecklare har blivit nästan tio gånger så stort jämfört med för bara ett år sedan. Jens Olsson är teknikchef på Crystal Code, och han bekräftar den bilden.

– Det händer att vi får tacka nej till uppdrag ibland, även om vi oftast lyckas lösa det. Men det råder ingen tvekan om att efterfrågan på duktiga utvecklare blivit mycket större under det senaste året.

Det kan tyckas märkligt att behovet av apputvecklare förändrats så mycket bara det senaste året, med tanke på att det inte är en ny marknad. Jens Olsson menar att en tänkbar anledning till trenden kan vara att många interna projekt växer sig större när fler och fler funktioner läggs till. Då uppstår behovet av ytterligare arbetskraft och kompetens, något som nu börjar bli en bristvara. Jens Olsson välkomnar utvecklingen, men vill samtidigt varna för att det behövs fler utvecklare.

– Jag är orolig för att det inte utbildas tillräckligt många med de här kunskaperna. Har man kunskaper inom både IOS och Android är man särskilt eftertraktad. De flesta som kan de här grejerna är redan upptagna.

Jens Olsson berättar att han regelbundet söker av LinkedIn och liknande tjänster efter ny kompetens, men att det saknas verktyg för att se vilka kunskaper en utvecklare har. I det syftet har Crystal Code nu lanserat en portal på adressen appkonsulter.se, där utvecklare kan gå in och fylla i detaljer inom olika områden. Han menar att det ofta räcker med något års erfarenhet för att vara högintressant på arbetsmarknaden, och att tidigare erfarenheter inom systemutveckling på andra områden gör dig än mer eftertraktad. Jens Olsson ser heller inga tecken på att det intresset kommer svalna framöver.