Kinesiska regeringstjänstemän har gått med på att slå till mot den utbredda piratkopieringen av programvaror och vidta åtgärder som garanterar att landets statliga organisationer endast använder sig av lagliga kopior.

De utlovade åtagandena är ett resultat av förhandlingar med representanter för USA som ägde rum i Kina förra veckan. Kinas agerande kommer, enligt Michael Froman på handelsorganet, U.S. Trade Representative, generera ökad export samt fler arbetstillfällen i USA.

Representanter för den amerikanska handelskammaren kallar Kinas åtagande för marginellt, men att det rör sig i en positiv riktning. Myron Brilliant på den amerikanska handelskammaren vädjade även till Kina upphöra med cyberattacker mot amerikanska intressen då det underminerar de båda ländernas relationer.

– Vi är uppmuntrade av veckans diskussioner vad gäller cyberattacker och ekonomiskt spioneri, men framsteg i frågan kommer endast att visa sig när båda länderna kommer överens om att sådant beteende är ett straffbart brott och förhindra att det sker i framtiden, säger Myron Brilliant.

IDG News