Namnet på Boston Dynamics nya robot är Atlas. Den togs fram i samband med amerikanska Darpas tävling Robotics Challenge. Darpa är det amerikanska försvarets organisation för utveckling av ny teknik. Tävlingen kommer att avgöras nästa år.

Atlas väger 150 kg och är konstruerad med hydralteknik. Det är en så kallad humanoid robot, den är alltså avsedd att efterlikna människan. Slående på de videoklipp som visas av Atlas är att den rör sig på ett människolikt sätt. Den klarar av att hoppa från relativt höga höjder, gå på löpband och undvika hinder i sin väg.

Ett exempel på hur balanssystemet fungerar är att Atlas klarar av att stå kvar efter att en rivningskula, så kallad wrecking ball, släpps mot den. Kulan väger att döma av videon knappt tio kg.

Att Atlas klarar av att ta sig förbi hinder visar att den dels kan skaffa sig en bild av vad som händer i omvärlden, dels ”tänka” och agera för att lösa problem. Designmålet är att Atlas ska kunna assistera räddningsarbetare i katastrofsituationer.

Det återstår att se hur användbar Atlas kan bli så småningom. Helt klart påminner den om robotar i diverse sf-serier, till exempel Caprica. Det bådar inte gott, med tanke på att sådana robotar allt som oftast har som mål att ta över världsherraväldet.

Nedan kan ni se en video där Atlas presenteras: