Det var i fredags som Edward Snowden läckte dokument till The Guardian som visade att NSA har egna bakdörrar in till tjänster som Outlook, Skype och Skydrive. Med hjälp av dessa uppgavs det att NSA bedriver en omfattande insamling av information, något Microsoft inte vill kännas vid. Företagets chefsjurist och vice vd Brad Smith förnekar uppgifterna i ett bloggmeddelande.

– Vi ger inte någon myndighet direkt tillgång till mejl eller chattmeddelanden.

Det finns också uppgifter om att Microsoft underlättar för NSA att själva kunna ta sig förbi företagets egna krypteringar genom bakdörrarna, något Brad Smith också slår tillbaka mot.

– Företaget hjälper inte myndigheterna att ta sig runt krypteringen. För att förtydliga så ger vi ingen myndighet förmågan att knäcka vår kryptering, vi lämnar heller inte ut krypteringsnycklar. När vi är juridiskt skyldiga att tillmötesgå myndigheterna så tar vi själva fram det önskade materialet från våra servrar i ett okrypterat skick och lämnar över det.

Yahoo fick så sent som igår igenom ett domslut att dokument relaterade till utlämnandet av information ska få sin sekretess prövad, eftersom man vill kunna visa hur kommunikationen har skett mellan företaget och myndigheterna. Microsoft har gjort en liknande begäran och hoppas nu att man ska få tillstånd att lämna ut mer information. Man hoppas på stöd från justitieminister Eric Holder i frågan.

– Vi anser att den amerikanska konstitutionen garanterat vår rätt att dela med oss av mer information till allmänheten, men myndigheterna stoppar oss.

Brad Smith menar att Microsoft bara tillhandahåller data från tjänster som Skype och Skydrive när de får en juridiskt bindande förfrågan. Han skriver att man dessutom ställer högre krav när det kommer till företagskunder, då man oftast låter myndigheterna prata direkt med kunden, om inte juridiska förpliktelser hindrar dem från att göra det.

Företagen har föga förvånande bedrivit krishantering den senaste veckan, med flera publika ställningstaganden och förnekanden att det bedrivits något närmare samarbete med NSA, trots den senaste tidens läckta uppgifter. Det återstår att se hur mycket som i slutändan kommer fram, men klart är att vi inte hört det sista sägas i denna fråga.