Storbritanniens premiärminister David Cameron förväntas under dagen ge besked om att pornografiskt material på internet ska blockeras för de brittiska hushållen. Blockeringen kommer att verkställas med hjälp av filter hos internetoperatörerna och kommer att slås på automatiskt för alla som tecknar nya internetabonnemang i framtiden.

Nuvarande kunder kommer bli tillfrågade om de vill ha fortsatt tillgång till pornografiskt material, det rör sig om runt 19 miljoner användare. Målet är att alla nuvarande kunder ska kontaktas innan slutet av nästa år, medan nytecknade abonnemang ska få filter aktiverade från och med årsskiftet. Internetleverantörerna är dock fria att själva välja på vilket sätt kunderna ska kontaktas, så länge som de ser till att alla kunder gör ett aktivt val i frågan.

Förändringen genomförs i syfte att skydda barn och ungdomar från att komma i kontakt med pornografiskt material, något David Cameron menar är alldeles för enkelt idag. Hushåll som vill stänga av filtreringen i framtiden kommer att få ett bekräftelsebrev skickat till personen som står på kontot, eller bli kontaktade via sms, för att förhindra att barn och ungdomar på egen hand ansöker om att stänga av filtret utan föräldrarnas vetskap. David Cameron förväntas säga följande enligt Daily Mail.

– Vi agerar nu för att städa upp internet och skydda våra barn från vad som ofta är extremt pornografiskt material.

Det behövs också bättre skydd på enheter som ungdomar oftast använder, enligt David Cameron. Han vill att alla kommande mobiltelefoner som säljs ska ha barnfilter inbyggda och påslagna. Det kombinerat med att publikt internet via wifi ska ha egna filter ska förhindra att barnen har tillgång till materialet när de inte är hemma.

Utöver den generella blockeringen av pornografiskt material så ska också rättsväsendet få större resurser till att kartlägga det så kallade "dolda internet". Syftet är att komma åt sajter och forum som på olika sätt är krypterade eller på andra sätt stängda för allmänheten, och där extremare pornografiskt material förekommer. Man vill också skärpa lagstiftningen vad gäller material som skildrar våldtäkter eller annat fysiskt våld mot kvinnor, som nu ska totalförbjudas.

De nya åtgärderna kommer efter en längre tids debatt, där bland annat Daily Mail varit drivande i frågan att begränsa tillgängligheten för pornografiskt material. Internetleverantörer har däremot uttryckt en oro för att det kan ses som att de bedriver censur. Dagens besked är ett tydligt ställningstagande från David Cameron, frågan är nu bara när, eller om, andra länder kommer följa samma väg som Storbritannien kommer ta framöver.