USA:s representanthus har röstat ner ett förslag om att stoppa det NSA-program som systematiskt samlar in telefonprotokoll från miljontals amerikaner. Röstfördelningen i representanthuset var 205 röster för, medan 217 röstande var emot.

Förslaget hade inneburit att NSA skulle behövt domstolsbeslut för att kunna få ut telefonprotokoll från operatörerna. Under de förutsättningarna hade NSA endast kunnat begära ut sådana uppgifter i de fall där det finns en konkret misstanke om terroristaktivitet.

De som under onsdagen röstade emot förslaget har argumenterat för att NSA-programmet potentiellt har lyckats förhindra dussintals terroristattacker. Michele Bachmann, en republikansk politiker från Minnesota, säger att "förslaget skulle sätta handfängsel på USA och våra allierade".

De som istället varit för förslaget har argumenterat för att skyddet för den enskilda individen måste stärkas. Det har också lyfts fram argument för att den omfattande informationsinsamlingen från NSA passerat gränsen för vad som är rimligt. Joe Barton, en republikansk politiker från Texas, säger att "NSA har synsättet att all data är relevant, hela tiden. Det är helt enkelt fel."

Frågan har splittrat såväl demokraterna som republikanerna, med representanter från båda lägren på varsin sida i debatten. Obama-administrationen har däremot vidhållit att förslaget skulle frånta landet ett viktigt verktyg i kampen mot terrorismen. Efter omröstningen ser det nu ut som att presidenten fått sin vilja igenom, men det jämna röstresultatet visar också att den senaste tidens skandaler skapat en oenighet bland de amerikanska politikerna kring vilken roll NSA ska ha i framtiden.

IDG News