Regeringen har idag utsett Nina Wormbs, docent i teknik- och vetenskapshistoria vid KTH, att utreda och föreslå hur en övergång från FM-sändningar till marksänd digitalradio ska ske. I sitt uppdrag kommer hon agera branschsamordnare för att utreda hur övergången ska kunna ske så smärtfritt som möjligt.

Nina Wormbs kommer att använda regeringens proposition 2012/13:164 från i juni som utgångspunkt i sitt arbete. Det innebär att hon bland annat kommer utgå från att fm-sändningarna släcks ner år 2022, och att de digitala sändningarna vid det laget måste vara redo att nå hela landet. Digitalradion måste vid det laget också kunna uppfylla beredskapskraven. En viktig del av utredningen kommer också vara att uppskatta ett slutgiltigt datum för när fm-sändningarna kan släckas ned, som regeringen sedan kan ta ställning till.

I ett uttalande från Kulturdepartementet skriver man att övergången bör vara marknadsdriven, varför utredningen kommer samarbeta med Myndigheten för radio och tv. Utredningen ska även ha en dialog med Post- och telestyrelsen och de olika aktörerna på marknaden. Regeringen skriver på sin hemsida att en anledning till att övergången nu måste prioriteras är för att webbradion inte anses tillräckligt säker som alternativ. Man oroas för att mobilnäten kan överbelastas vid nödsituationer.

Utredningen ska vara klar senast den 30 november 2014. Det återstår att se om utredningen kan tysta de skeptiker som inte tror att en marksänd digitalradio är rätt väg att gå.