En av världens mest framgångsrika hackarceller åtalas nu i USA, i vad som beskrivs som det största fallet av kreditkortsstölder i historien. De fem männen som står åtalade kommer från Ryssland och Ukraina, och har under åren 2005 till 2012 systematiskt lyckats infiltrera flera stora amerikanska företag och stulit över 160 miljoner kreditkortsnummer. Stölderna säga ha orsakat företagen förluster på över 300 miljoner dollar, enligt USA:s justitiedepartement. Bland de drabbade företagen nämns Nasdaq, 7-Eleven och Dow Jones.

Gruppen ska ha varit väldigt sofistikerad i sitt sätt att rollfördela arbetet. Två av männen, Vladimir Drinkman och Alexandr Kalinin, är specialiserade på penetrationsattacker. De har med hjälp av så kallade sql-injektioner kommit åt företagens system, för att sedan placera ut trojaner. Trojanerna har sedan möjliggjort att gruppen haft bakdörrar in till systemen. Justitiedepartementet skriver i ett uttalande att gruppen ibland spenderat månader på att tålmodigt ta sig förbi företagens säkerhetsansträngningar genom upprepade attacker.

Den tredje personen i gruppen, Roman Kotov, har haft i uppgift att söka igenom de infiltrerade systemen efter data att stjäla, och sedan plocka ut den mest värdefulla informationen. Den fjärde personen, Dmitriy Smilianets, har sedan haft rollen som försäljare, och sålt kreditkorten vidare till betrodda återförsäljare, ofta med mängdrabatter. Den femte och sista medlemmen i gruppen, Mikhail Rytikov, har tillhandahållit de internettjänster som möjliggjort att försäljningen kunnat ske anonymt.

Enligt Paul Fishman, advokat i New Jersey, rör det sig om väldigt avancerad brottslighet, med långtgående konsekvenser.

– Den här typen av brott är bland de mest avancerade som finns idag. De som har den här typen av kunskaper och intentioner att bryta sig in i våra system hotar hela vår ekonomiska välfärd, vår integritet och vår nationella säkerhet, säger Paul Fishman.

Enligt justitiedepartementets uppgifter har gruppen kunnat sälja de amerikanska kreditkorten för runt tio dollar styck, medan de europeiska korten sålts för så mycket som 50 dollar styck, eller runt 320 kronor. Två av gruppens medlemmar, Vladimir Drinkman och Dmitriy Smilianets, blev gripna i Nederländerna i juni förra året, medan de övriga tre fortfarande är på fri fot. Skulle de bli fällda kan de vänta sig mångåriga fängelsestraff.