Igår måndag förbjöd Thailands riksbank cybervalutan bitcoin. Företrädare för bitcoin har försökt att verka lagligt i Thailand och har därför bett om hjälp från Bank of Thailand när det gäller regelverk, skriver The Register. Men igår beslöt banken att förbjuda bitcoin som betalningsmedel i landet. Penningtransaktioner i bitcoin till och från utlandet är också förbjudet.

I maj hindrade det amerikanska departementet för inrikes säkerhet (Department of homeland security) amerikaner att använda världens största växlingstjänst för bitcoin, Mt Gox, med motiveringen att det krävs utredningar kring tjänsten.

Ett flertal externa bedömare misstänker att bitcoin används av pengatvättare och som betalningsmedel för terrorister och narkotikahandlare.