Under verksamhetsåret som avslutades sista juni sålde Microsoft surfplattor för 5,6 miljarder kronor. Det kanske låter mycket, men när det står klart att intäkterna för företagets Windowsdivision ökade nästan lika mycket, 5,5 miljarder kronor, så framstår inte summan som lika imponerande.

De här uppgifterna framgår av en rapport som Microsoft skickat in till amerikanska myndigheter. I den framgår det inte hur stor andel av plattintäkterna som kommer från Armbaserade Surface RT med operativsystemet Windows RT, respektive Intelbaserade Surface Pro med Windows 8.

Analysföretaget IDC hävdar att endast 200 000 surfplattor med Windows RT såldes under första kvartalet i år. Merparten av dem lär ha kommit från Microsoft. Om IDCs uppgifter stämmer kan det antas att Microsoft har sålt maximalt 400 000 Surface RT under verksamhetsåret som avslutades sista juni. Givet att medelpriset har legat på 550 dollar till slutkund och att Microsoft lämnat en marginal på 30 procent till återförsäljare så skulle företagets intäkter för Surface RT ha legat på cirka 154 miljoner dollar. Det skulle i så fall vara cirka 18 procent av de totala plattintäkterna.

Det är tveksamt hur pass bra antaganden ovan stämmer, det finns många frågetecken. Har till exempel återförsäljare fått så stor marginal? Hur stor andel av försäljningen har gått direkt från Microsoft till slutkund? Hur har olika kampanjer, till exempel rabatter till skolor påverkat? Hur mycket har extrautrustning som tangentbord dragit in? Och så vidare.

Antagandet att Microsoft sålt 400 000 Surface RT under förra verksamhetsåret kan också ställas emot uppgifter från analysföretaget Strategy Analytics om att det totalt sålts 5,3 miljoner Windowsplattor under årets två första kvartal. Innebär det att ett antagande på 400 000 Surface RT är för lågt?

Det verkar under alla omständigheter sannolikt att Surface RT stått för klart mindre än hälften av Microsofts totala, och besvikelseframkallande, intäkter för surfplattor under det senaste verksamhetsåret.

Kärnfrågan är om det är värt för Microsoft att lägga ner själ och hjärta i att rädda den minst lovande delen (Surface RT) av en nisch som i stort går trögt (Windowsplattor generellt). Är marknaden för surfplattor så strategiskt viktig att Microsoft har råd att förlora miljardbelopp i en satsning att etablera sig?

Att Microsoft verkligen bränner miljarder på plattor stod klart nyligen när en nedskrivning på 900 miljoner dollar, cirka 5,9 miljarder kronor, som är relaterad till Surface RT meddelades. Enligt Microsoft har nedskrivningen att göra med ”lagerjusteringar som är kopplade till Surface RT”, men många bedömare kopplar den till den rabatt på 150 dollar som Microsoft nyligen presenterat för Surface RT. Det kan ses som två sidor av samma mynt, om än inte strikt bokföringsmässigt.

Ett intressant tankeexperiment är att se hur många rabatterade Surface RT-enheter nedskrivningen motsvarar. 900 miljoner dollar motsvarar rabatter på 150 dollar som lämnas för sex miljoner Surface RT-enheter. Microsoft lär knappast ha så många kvar i lagret, så företaget passar i praktiken på att stoppa in så mycket elände som möjligt när det väl tar en nedskrivning: kommande rabatter, rabatter på plattor som redan sålts, allmänt dålig försäljning, överdrivna marknadsföringskostnader, och så vidare. Man städar finanserna inför framtiden. Men inför vilken framtid? En nedläggning av Surface RT? Eller en rejäl nysatsning?

Stalltipset är att Microsoft inte ger upp. Framtiden ligger helt klart i mobila enheter som surfplattor, så Microsoftledningen vågar inte ge upp, samtidigt som det är för sent att starta om på ett nytt spår. Lägg till det att uteblivna framgångar hittills kan innebära att ledningen är rådvill. I så fall är det enklast att satsa ännu hårdare på den strategi som redan finns.

Och kanske ser vi ett visst mått av arrogans. Microsoftcheferna kanske är så övertygade om att de har rätt, och resten av världen fel, att de fortsätter på sin utlagda kurs för plattor i fast förvissning om att den ska bära frukt, oberoende av den respons som den faktiskt får.

Microsoft kommer inte ge upp kampen för att bli en ledande leverantör av mobila enheter som surfplattor innan företaget går i konkurs, alternativt ingen kund längre vill ha mobila enheter.