Det är Opensignal som presenterar en undersökning av Androidanvändningen. Hittills i år har företaget identifierat hela 11 868 olika Androidenheter. Det kan jämföras med 3 997 under hela förra året. Det är nästan en trefaldig ökning av antalet enheter.

Sammanlagt har 682 000 enheter, som mobiler och plattor, undersökts. Opensignal har undersökt användarna av företagets app för att hitta wifi- och mobilanslutningar.

Det här innebär att det finns ett otal olika skärmstorlekar och skärmupplösningar att ta hänsyn till för apputvecklare. Det blir helt enkelt jobbigare att skapa appar som kan köras på så många av marknadens enheter som möjligt.

För att spä på huvudvärken för utvecklare ytterligare så hittar Opensignal åtta olika versioner av Android i bruk bland sina användare. Olika versioner av Android bjuder på olika funktionalitet och har olika programmeringsgränssnitt. Återigen, det blir jobbigt att skapa appar som fungerar på många Androidenheter.

Android 4.0 eller senare versioner körs på 61,2 procent av de undersökta enheterna. Version 4.1 eller senare körs på 37,9 procent. Android 2.3 eller äldre versioner körs alltså på nästan 40 procent av enheterna. Men det kan jämföras med läget för ett år sedan när ungefär 85 procent körde version 2.3 eller äldre.

Att nyare versioner körs beror till stor del på nyförsäljning av Androidenheter. Tillverkare av mobiler och plattor är inte så snabba med att uppdatera existerande enheter. En anledning till det är att det krävs omfattande tester för att se att allt fungerar, hårdvara och appar, med nya Androidversioner.

Opensignal lyfter fram fördelar med fragmenteringen. Den bidrar till att det finns många billiga Androidenheter, som ofta kör äldre versioner av Android. Slutsatsen i rapporten är att framgången för Android är kopplad till den fragmentering som blir följden av hur Android hanteras.