Keith Alexander som är chef för det amerikanska underrättelseorganet NSA verkar vara en modig man. I går ställde han sig på scenen på den stora säkerhetskonferensen Black Hat i Las Vegas och försvarade NSAs arbetsmetoder. Belöningen blev spridda burop.

Enligt IDG News var publiken till största delen respektfull. Men det fanns undantag, bland annat en person som flera gånger ropade ”skitsnack” (bullshit). När en åhörare ropade att Alexander borde läsa den amerikanska konstitutionen svarade NSA-chefen att ”det har jag gjort, det borde du också göra”.

Det mesta av föredraget handlar om den avlyssning och datainsamling som bedrivs av NSA. Alexanders kärnpunkt är att det handlar om insatser mot terrorister och inte mot ”oskyldiga amerikaner”. Han säger bland annat att det inte är sant att NSA samlar in information om ”allt”.

Enligt Alexander tog insamlingen av data fart efter det första terroristangreppet mot World Trade Center 1993, det så kallade "World Trade Center bombing". Exempel på arbetsmetoder är att koppla inhämtade data mot loggar över telefonsamtal.

– Datainsamling av den här typen har hjälpt NSA att identifiera och stoppa 54 olika terroristangrepp under de senaste åren, varav 13 i USA, 25 i Europa och 11 i Asien, säger Keith Alexander.

Han säger vidare att NSA inte rutinmässigt lyssnar på telefonsamtal, läser mejl eller hämtar in data om privatpersoner. Det ska endast vara 22 chefer på NSA som kan godkänna sådana sökningar i de data som samlas in och endast 35 analytiker som kan analysera sådana data.

– De detaljerade sökningar vi gjort på den här typen av data gäller bara ungefär 500 telefonnummer. Syftet med det här arbetet är att hitta terrorister och rapportera dem till FBI.

NSA-chefen möts dock att besvärande uppgifter från The Guardian, som publicerat fler dokument från Edward Snowden. De nya uppgifterna säger tvärtemot Keith Alexander att det inte behövs godkännande från NSA-chefer för att söka i det insamlade materialet.

Fakta

NSA, National Security Agency, bedöms vara den största amerikanska underrättelseorganisationen, vad gäller personalstyrka och budget.