Det har under året kommit ut flera rapporter som berättar att Sverige tappar mark som ett av världens ledande it-länder. I World Economic Forums Index så har Sverige tappat den åtråvärda förstaplatsen och halkat ned till en tredje plats, efter Finland och Singapore. Vår placering vad gäller utvecklingen av digitala offentliga tjänster ser ännu dystrare ut, Sverige har halkat ner till en blygsam 16:e plats.

Liknande orosmoln kunde tydas i en rapport från Boston Consulting Group i våras. Enligt deras beräkningar så har Sveriges internetekonomi förvisso en tillväxt på 10 procent i år, men siffran överskuggas av de närmaste konkurrenterna som placerar sig på allt mellan 13 till 20 procent. Nu höjs flera röster som anser att Sverige håller på att bli omsprunget som it-land.

Under Almedalsveckan höll Sveriges kommuner och landsting (SKL) ett seminarium i ämnet, "den digitala vägen till morgondagens välfärd", där det bland annat konstaterades att det finns stora brister i vår myndighetsstruktur. Enligt Per Mosseby, chef på SKLs center för e-samhället, handlar det till alldeles för stor utsträckning om att varje aktör kör sitt eget race.

– Vi har en tradition av ett väldigt långtgående lokalt självstyre här i Sverige. Problemet är att vi nu har kommit till vägs ände vad gäller att hantera e-tjänster hos enskilda myndigheter. VI behöver få till ett bättre samarbete mellan de olika aktörerna.

Per Mosseby beskriver hur många av de nödvändiga it-satsningarna kör fast, när aktörerna inte kan enas om hur prioriterade satsningarna är. Enligt Per Mosseby rör det sig till exempel om satsningar som kommunerna och landstingen skulle kunna dra stor nytta av, men som av kostnadsskäl sällan är lika brådskande för de ansvariga myndigheterna.

Per Mosseby anser att någon behöver hålla i taktpinnen. Han vill därför att regeringen aktivt skjuter till pengar för riktade it-satsningar hos myndigheterna.

– Regeringen måste börja accelerera, annars kommer vi tyvärr att fortsätta falla på rankingen. Det händer för lite och det går alldeles för långsamt just nu, vill man få upp takten så måste det avsättas pengar för ändamålet, säger Per Mosseby.

Han får medhåll från Mikael von Otter, näringspolitisk expert hos medlemsorganisationen IT&Telekomföretagen.

– Problemet är att regeringen inte är enig och, med vissa undantag, ganska oengagerad. Problemet är inte att myndigheterna är tröga eller att kommunerna är oengagerade, men vi behöver ett ledarskap som visar vägen på ett tydligare sätt.

Enligt Mikael von Otter är det nödvändigt att it-minister Anna-Karin Hatt får med sig den övriga regeringen. Det måste finnas en vision även hos de andra departementen för nyttan och användningen av it.

– Det finns ingen drivkraft hos merparten av departementen, säger Mikael von Otter.

Han tror inte att regeringen inser allvaret, och att konsekvensen av det kommer bli fler tappade placeringar i framtiden.

Computer Sweden har sökt Anna-Karin Hatt för en kommentar. Frågan är om Sverige kommer lyckas vända trenden, eller om kommande rapporter blir en ännu dystrare läsning för ministern.

Fakta

Som ett positivt exempel lyfter Per Mosseby fram arbetet med e-delegationen, ett initiativ där de 16 mest it-intensiva myndigheterna tillsammans med SKL gått samman för att lyfta frågor kring hur de digitala offentliga tjänsterna ska kunna samordnas och förbättras.

Ett exempel är en uppgörelse med regeringen på skolområdet. Som en del av uppgörelsen har det avsatts pengar i syftet att ta fram ett verktyg, som sedan kan användas av skolorna för att utvärdera sin egen it-satsning. Skolorna kan också få förslag på hur de kan förbättra sitt it-användande. Per Mosseby menar att det nu behövs fler liknande uppgörelser med regeringen även på andra områden.