När Steve Bailey började som teknikchef på affärssystemsleverantören Jeeves i februari blev den första arbetsuppgiften att analysera hur företagets utvecklare arbetar. Han upptäckte snart att det inte fanns någon klart definierad process.

I april började satsningen på att arbeta agilt, med metoden Scrum. Den första iterationen, eller sprint som det heter i Scrum, genomfördes i mitten av april. Sedan början av sommaren arbetar alla utvecklare på företaget agilt, i tvåveckorsiterationer. Det handlar om sammanlagt fyra grupper, med totalt cirka 40 utvecklare, som arbetar med två affärssystem.

Steve Bailey har inte lagt någon större energi på att mäta resultaten av förändringen, något som är notoriskt svårt.

– De viktigaste mätetalen är de som visar om du förbättrar dig eller inte över tiden. Det är slöseri att mäta om man vet att det blir bättre, säger Steve Bailey.

I miljöer där det inte finns en väldefinierad process är det svårt att få fram några som helst mätetal. Vad går att mäta om inte utvecklarna följer en standardiserad aktivitet? Och om det går att mäta, vad betyder värdena? I Jeeves fall finns inga mätetal sedan tidigare.

Men hur kan man veta att det blir bättre efter ett byte till en agil metod?

– Min erfarenhet är att vilken strukturerad process som helst kommer att resultera i en förbättring jämfört med en ostrukturerad.

Han påpekar dock att en organisation som går från vattenfallsprojekt till agila projekt får räkna med ett produktivitetsbortfall ett tag. Men generellt är agila projekt att föredra, om vissa krav uppfylls.

– Det är viktigt att separera utveckling från produktledning. Produktägaren ska vara finnas på en annan avdelning än utvecklingsgruppen. Då blir det till exempel enklare för produktägaren att prioritera vad som ska göras av återstående uppgifter.

Bailey tycker att affärsrelaterade mätetal är mer intressanta än tekniska. Med bra historik går det att mer tillförlitligt förutspå vad som kommer att bli klart i framtiden och att förbättra sannolikheten för att förväntningarna kommer att infrias.

Men viktigast av allt är kvalitet.

– Kvalitet i utvecklingsprocessen ger kvalitet i produkten som skapas. Om kvaliteten i processen är hög kommer kvaliteten aldrig att sjunka i produkten.

Steve Bailey pratar också om ”velocity”. Ett besök på Google Translate ger för handen att ”velocity” betyder ”hastighet”. Men när Bailey använder begreppet i utvecklingssammanhang betonar han att det också handlar om hur kompletta de produkter som skapas är. Det sammansatta mätetalet, hastighet plus fullständighet, kanske kan få heta... agilitet?

Fakta

Steve Bailey som kommer från USA har en bakgrund som chefsarkitekt på 20th Century Fox och som operativt ansvarig för sajten Toyota.com, med flera högprofiluppdrag.