Trots att bitcoin var tänkt att vara fristående från både centralbanker och finansiella regler ökar cybervalutans genomslag i finansvärlden. Enligt bloggen BTC Geek ska Bloombergs anställda få tillgång till information om priser, från ett antal tjänster som handlar med valutan, däribland Mt. Gox och Tradehill.

Informationen blir till en början tillgänglig för Bloombergs anställda, men ska på sikt även levereras till Bloomberg-terminaler ute hos kunderna. Enligt Techcrunch kommer informationen att avse bitcoin-kursen gentemot USA-dollarn. Det innebär att bitcoin i allt högre utsträckning sprids till professionella handlare.

Därmed öppnas möjligheter till en effektivare marknad för bitcoin, jämfört med i dag, då antalet handlare blir fler samtidigt som det blir lättare att predicera framtida valutakurser, som tidvis har åkt berg-och dalbana.

Handel har visserligen skett via tjänster som Bitcoinity, men Bloomberg kan komma att bli en standard för handlarna, samtidigt som allt fler storbankerna börjar intressera sig för valutan.

Än så länge kommer det dock inte att bli möjligt att köpa och sälja bitcoin via Bloombers terminaler. Beskedet kommer några dagar efter att en domare i Texas slog fast att bitcoin är att betrakta som en valuta och att information och transaktioner kring denna måste underställas samma regler som gäller för dollar.