Edward Snowdens läckta avslöjanden om NSA-avlyssningen kan leda till ett omsättningstapp på mellan 10 och 20 procent för amerikanska molnleverantörer, visar en ny studie från branschorganisationen Information Technology & Innovation Foundation, Itif.

Bland de ledande USA-företagen återfinns Amazon, Microsoft, Google och Salesforce. Även om de amerikanska leverantörerna ännu inte har sett omsättningen dala, så riskerar skandalen kring spionprogrammet Prism, att underminera leverantörernas ställning.

Daniel Castro, som är författare till rapporten från Itif, spår att USA-företagen tappar marknadsandelar på kort sikt, vilket urholkar deras långsiktiga konkurrensförmåga. Avslöjandena ger samtidigt europeiska molnleverantörer en chans att ta andelar på de amerikanska företagens bekostnad.

– Leveratörer i flera konkurrerande länder ser chansen och planerar att utnyttja den, säger Daniel Catro, till IDG News.

En rapport från tidigare i somras från branschorganisationen Cloud Security Alliance, visar samtidigt att en tiondel av 207 utfrågade beslutsfattare i icke-amerikanska företag har avslutat sina molnkontrakt med sina USA-leverantörer efter avslöjandena om spionprogrammet.

– Prism gör definitivt inte leverantörerna en tjänst, säger Ed Anderson, som är analytiker på Gartner.

På sikt spår han att kontroversen kring Prism dör ut över tiden, vilket leder till att molnanvändningen växer enligt tidigare prognoser. Alternativen till USA-jättarna inte heller är speciellt säkra, utifrån integritetssynpunkt, anser han.

– Den som tror att Prism är enda programmet i världen där myndigheterna granskar privata data är väldigt naiv, säger Ed Andersson.

Även i europeiska länder som Storbritannien och Frankrike och i viss utsträckning även Sverige, kan myndigheterna avlyssna information. I Sverige rådde en integritetsdebatt när FRA-lagstiftningen infördes, men den påverkade inte kundernas outsourcingbeslut.

– I det långa loppet hade FRA-lagstiftningen och avlyssningsdebatten väldigt lite påverkan. Det gäller både marknadens tillväxt och företagens val av outsourcing utanför landets gränser, säger Hans Werner, som är analytiker på Radar Group.

Någon negativ NSA-effekt har ännu inte kunnat skönjas bland svenska kunder, säger Hans Werner

– Just nu finns ingen uttalad oro från svenska företag att använda molnet från USA-företag som en följd av Snowdens avslöjanden. Men det kan ändras framöver om de amerikanska aktörerna inte förstår vikten av att ta hänsyn integritetsfrågorna, säger han.

Marknaden för molntjänster drivs av konjunktursvackan och viljan att sänka it-kostnaderna. Den årliga tillväxten för molntjänster i Sverige ligger på cirka 30 procent, vilket är mer än tidigare förväntat och över den globala tillväxten på 20-25 procent.

– Nästan alla stora molnleverantörer har datacenter överallt i världen. Kunder som behöver veta var deras data ligger bör fråga leverantörerna om det, säger Hans Werner.

Fakta

Enligt rapporten från Itif så kan molnleverantörera förlora mellan 10 och 20 procent av sin omsättning, upp till till 35 miljarder dollar, motsvarande 226 miljarder kronor, i minskade intäkter fram till 2016.
Antagandet bygger på att amerikanska leverantörer förlorar 20 procent av sin marknadsandel till utländska konkurrenter.
Enligt Itif är den globala marknaden i år värd 148 miljarder dollar, där den icke-amerikanska marknaden är värd cirka 76 miljarder dollar.