I flera år har det norska systemet för e-röstning säkerhetstestats på uppdrag av det ansvariga departementet i Norge. Flera företag har varit engagerade i säkerhetstesterna. Ett av dem är Combitech där Pernilla Rönn varit kundansvarig i projektet.

– Det har varit ett spännande uppdrag där vi genomför flera olika slags säkerhetsstester, säger hon.

Bland testerna märks penetration, funktionalitet, kodgranskning och kryptolösningar. Gruppen som genomförde testerna har bestått av olika specialister.

– Vi hittade flera sårbarheter och brister i koden, men det var ju själva meningen med projektet. Här hade vi en dialog direkt med utvecklarna av systemet.

Säkerhetstesterna har pågått löpande sedan 2010 och nu bedöms systemet uppfylla säkerhetskraven som ställs. Systemet ska kunna användas både i vallokalen och i hemmet. En viktig sak är att bevara valhemligheten. Det är enkelt när systemet används i vallokalen, men inte lika enkelt vid e-röstning i hemmet.
All kod i systemet har lagts ut för att få så många säkerhetsexperter som möjligt att engagera sig och debatten har varit omfattande.

– Det är ju ett stort steg att ta att går över till e-röstning.
För att bevara valhemligheten använder systemet inloggning via någon form av e-legitimation, typ Bank-id, i kombination med sms-kvittens i mobilen. Systemet anses också garantera anonymiteten för den röstande. Systemet tillåter att den person kan rösta hur många gånger som helst och det alltid är den senaste röstningen som gäller. En person kan också upphäva alla tidigare röstning på elektroniska väg genom att rösta analogt i vallokalen på valdagen.

– I de slutliga testerna hittade vi inget som gjorde att systemet inte skulle kunna användas för e-röstning.

Det finns flera motiv att införa ett system för e-röstning. Ett av dem är att öka tillgängligheten och på så sätt öka valdeltagandet. Ett annat är att göra rösträkningen enklare och på så sätta göra valproceduren billigare och säkrare.

Det norska försöket ligger i linje med det förslag till e-röstning som den svenska vallagskommittén presenterade i april. Där föreslås bland annat att det norska försöket ska analyseras och ligga till grund för försök med e-röstning i riksdagsvalet 2018.

Fakta

Det norska systemet för e-röstning kommer att testas i valen till Folketinget och kommunerna i Norge i september.

Säkerhetstesterna som gjorts i Norge har varit omfattande och efter korrigeringar är systemet nu klart att användas.

Erfarenheterna kommer att ligga till grund för de svenska testerna med e-röstning i riksdagsvalet 2018.