Mindmancer, som har sitt ursprung i forskning på Chalmers tekniska högskola, är redo att ta steget ut i offentligheten. I september är planen att företaget ska noteras på OMX First North.

David Giaina, som är chef för marknadsföring och affärsutveckling, uppger att information inför noteringen ska ligga ute på företagets hemsida senare i höst.

Grunden för företaget är den egenutvecklade mjukvaran som analyserar information från videokameror, som till exempel registrerar vad som händer på en skolgård när skolan är stängd. Om något som tolkas som onormala händelser upptäcks skickas en videosekvens till en larmoperatör, som i sin tur beslutar om nödvändiga åtgärder.

– Jag vågar påstå att vårt system inte bara förhindrar skolbränder och annan skadegörelse utan också kraftigt reducerar antalet falsklarm, som i sin tur reducerar kostnaden för kunden, säger David Giaina.

Företaget hänvisar till flera kunder som intygar att de gjort drastiska besparingar med hjälp av systemet.

Mindmancer la redan 2010 sin tjänst i Microsofts molntjänst Azure. Ett beslut som visat sig vara lyckosamt.

– Molnet är fantastiskt både för oss och för kunden.

Det märks också i tillväxten av företagets omsättning. Förra året var omsättningen drygt 18 miljoner kronor och den har ökat med 50 procent om året de tre senaste åren.

Enligt David Giaina finns det inget som tyder på att ökningstakten minskar i år. Det innebär att företagets omsättning för i år hamnar på cirka 27 miljoner kronor.

Kunden tecknar prenumerationsavtal för tjänsten. Ett genomsnittligt avtal löper på 36 månader. Det centrala i företagets tjänst är algoritmerna, som ligger till grund för videoanalyserna.

Valet av kameror styrs av principen att välja den leverantör som har tillräckligt bra kameror till lägsta pris. Därför vill David Giaina inte uppge vilken leverantör som företaget använder.

– I morgon kan det vara en ny leverantör.

Ett knepigt problem i övervakning är platser där personer har rätt att vistas.

– Här har vi introducerat något som vi kallar mjuk bevakning, vilket innebär att en larmoperatör i vissa lägen kan skicka en fältassistent i stället för personal från ett bevakningsföretag.

Utvecklingen sker vid företagets huvudkontor i Göteborg. Tidigare har Mindmancer öppnat ett säljkontor i Stockholm och i dagarna öppnas ett kontor i Malmö.

Nu pågår också uppbyggandet av ett partnernätverk med sikte på utlandsexpansion.

Redan i dag har företaget kunder utomlands.

– De har vi fått utan att satsa aktivt, men i dag har vi en person anställd för att bygga upp ett partnernätverk.

Fakta

  • Mindmancers verksamhet bygger på att kamerorna inte bara spelar in en videoström utan även använder artificiell intelligens för att utföra bestämda åtgärder, som att skicka larm till en larmcentral. Företaget har också ett patenterat integritetsskydd som gör att alla personer på bilderna kan anonymiseras.
  • Företaget grundades 2006 av chalmeristerna Johnny Berlic, i dag vd, och Niklas Larsson, i dag systemarkitekt, och hade förra året en omsättning på 18 miljoner kronor och gick med vinst.
  • Produkterna är molntjänster på Microsofts Azureplattform sedan 2010.