Krypteringen på Cloud Storage är aktiverad för nya data som lagras, skriver Dave Barth, produktchef på Google, i ett blogginlägg. Existerande data ska krypteras under de kommande månaderna. Priset för lagring är oförändrat och det behövs inte någon konfiguration.

Data och metadata som lagras på Cloud Storage krypteras med unika nycklar, enligt 128-bitarsstandarden Advanced Encryption Standard (AES-128). Varje sådan nyckel krypteras i sin tur med en unik nyckel som är kopplad till den som äger data som lagras. Dessutom krypteras nycklarna ytterligare en gång med hjälp av ett antal huvudnycklar som byts ut regelbundet. Den som ändå, trots alla krypteringar, inte känner sig trygg kan förstås kryptera sina data själv, innan de lagras på Cloud Storage.

Anledningen till Googles nyväckta intresse för kryptering är naturligtvis sommarens Prism-skandal, i vilken det framkommit att amerikanska underrättelseorgan har tillgång till data på populära molntjänster.

En talesperson för Google skriver i ett mejl till IDG News att Google inte lämnar ut krypteringsnycklar till någon regering och att användardata bara lämnas ut i enlighet med de lagar som finns. Det senare torde betyda att NSA kan komma åt dina data på Cloud Storage, all kryptering till trots. Talespersonen hävdar att Googles jurister behandlar varje förfrågan om att lämna ut data och att företaget ofta nekar att lämna ut data, när begäran verkar vara en del i en chansartad datainhämtning eller om de regler som finns inte efterlevs.