Bitcoin är inte riktiga pengar, säger Martin Chaudhuri, talesman för tyska finansdepartementet. Bitcoin räknas i stället som ”räkneenheter som finansinstrument”.

Bitcoin är en så kallad kryptovaluta. Den finns bara i form av sifferserier som utväxlas över internet. Ingen regering och ingen bank backar upp Bitcoin.

I Tyskland tillåter finansdepartementet att privatpersoner betalar varandra med bitcoin. Företag som vill göra det måste ha tillstånd från tyska finansinspektionen. Det säger Martin Chaudhuri som svar på en fråga i tyska Förbundsdagen.

Tyska finansdepartementet anser att det görs så få betalningar i bitcoin att det inte kan påverka priser och valutakurser.

Värdet för bitcoin när man växlar valutan mot euro eller dollar har stigit enormt sedan kryptovalutan debuterade 2009, men kursen har också gjort stora svängningar upp och ner. Det finns då ingen myndighet som kan gripa in och stabilisera.

Europeiska centralbanken, ECB, har gjort samma bedömning. Det finns risker med kryptovalutor, men än så länge är de hanterbara.
I Sverige räknar Finansinspektionen bitcoin som ett betalningsmedel, men inte som en valuta. Om man har ett företag som växlar bitcoin eller gör affärer i bitcoin måste man ha tillstånd.