Fårösund, den nordligaste tätorten i Gotlands kommun, är en perfekt plats att etablera datahallar på. Det anser i alla fall Visbyföretaget BRS Networks som börjat flagga för bygget av en hall som rymmer drygt 30 000 servrar som får sin ström från både vindkraft, solfångare och Gotlands elnät. Ett skäl till att man väljer just denna plats är att Fårösund är en av knutpunkter för den stora datakabeln mellan Sverige och Baltikum. Sedan Gotlands kustartilleriregemente lades ned år 2000 ska det dessutom finns gott om ledig mark för industrietableringar.

Det nya projektet går under namnet NEZ (North European Zone) Data center som ska byggas i en 1 400 kvadratmeter stor huvudbyggnad i betong samt ytterligare sex mindre hallar på vardera 170 kvadratmeter. Här ska man få plats med 660 serverrack på totalt 31 000 servrar.

Henrik Ringbom, vd för BRS Networks uppger att man har för avsikt att utveckla ett system där man på ett effektivt sätt kan återanvända all överskottsenergi och därmed kunna värma upp närbelägna restauranger, simhall och idrottsanläggningar kring det gamla militärområdet.

– Återvinning är oerhört viktigt för oss. Det borde vara olagligt att skicka ut allt i luften, säger Henrik Ringbom som är kritiskt till att exempelvis inte Facebooks datahall i Luleå har ett bättre system för återvinning.

NEZ Data center framställs som en ovanligt säker anläggning och på nez.se finns utförliga beskrivningar av hur samtliga hallar ska förses med kundanpassade passagesystem, kameraövervakning och fyra meter högt stängsel som avslutas med taggtråd högst upp.

Det nya datacentret kommer inledningsvis att kosta 40 miljoner kronor men BRS Networks uppger att man räknar med en investering på upp till 100 miljoner kronor när hallarna är fullt utbyggda. Var dessa pengar kommer ifrån vill Henrik Ringbom inte uppge men säger att man har starka, fast ännu så länge hemliga finansiärer. Bygget förväntas komma igång under 2015 när alla tillstånd och kapital finns på plats.

Under senare år har marknaden för datahallar vuxit ordetligt i Sverige där internationella aktörer som Facebook, Sungard och Interxion satsat hårt. Holländska Interxion invigde i våras ett datacenter i Akalla där man nu har en golvyta på cirka 3 100 kvadratmeter och plats för 1 200 serverrack.

Interxions marknadschef Mats Nilsson Hahne säger att NEZ Data center har en fördel med närheten till en baltisk sjökabel, något som kan vara intressant för en viss kategori kunder.

– För andra kunder som ställer högre krav på konnektivitet och möjlighet att fysiskt arbeta med sin it-utrustning blir en placering på Gotland kanske inte lika aktuell. Även om de har en intressant närhet till sjökabeln så är utmaningen snarare att få andra operatörer intresserade av att dra fiber till Fårösund. Den fördel i latency som Fårösund ger till Ryssland visavi exempelvis Stockholm skulle jag säga är försumbar, säger Mats Nilsson Hahne.

Fakta

För att klara framtidens krav på högsta säkerhet byggs serverhallen i betongelement som klarar skyddsklassen Grade 6. Grade 6 innebär att byggnaden är mer eller mindre omöjlig att forcera och klarar en påskjutning med granater. Det blir ett plan om drygt 1400 kvadratmeter för serverhallarna samt en tvåvåningsbyggnad i anslutning med 200 kvm bottenyta. Yttermåtten på byggnaden blir ca 30x63 meter.