Certifieringen är den tyngsta på tekniksidan i Cisco-världen och är en av många fjädrar i hatten för Emanuel Lipschütz. Han har medvetet gått in för att skaffa sig just certifieringar inom specialistområden, i stället för att gå högskolevägen.

Han startade sitt konsultföretag Netsafe som 17-åring och tog sin första CCIE-certifiering, inom routrar och växlar, som 22-åring 2002. Därefter har han tagit en CCIE-certifiering inom säkerhet och en riktad mot operatörer och i år tog han den fjärde, inom datacenter.

– Certifieringen är en jaktlicens för projekt som rör nätverksarkitektur och teknik för datacenter, en kvalitetsstämpel för kunden, säger han.

I dagsläget finns ingen annan i Sverige som har certifieringen. Bara totalt ett 20-tal i världen har tagit Ciscos CCIE-certifiering inom datacenter som drogs i gång för ett drygt år sedan. CCIE-utbildningarna är kända för att vara extremt krävande och Emanuel Lipschütz sticker inte under stol med att det behövs en hel del jobb för att klara proven.

– Man får räkna med mellan 1 000 och 2 000 arbetstimmar. Som konsult och instruktör inom datacenter hade jag både erfarenhet och fördelen att hela tiden arbeta med ämnesområdet. CCIE är en krävande certifiering. Du behöver djup teknisk kompetens, säger han.

Utbildningen är samtidigt ett led i Ciscos breddning från att vara ett nätverks- till att bli ett generellt it-företag.

– Det är en spännande utveckling som sker på det här området. Den aktuella tekniken minskar komplexiteten och ökar tillgängligheten. Samtidigt som du uppnår ökad rörlighet med tjänster som går att flytta mellan datacenter så får du felisolering som förhindrar att fel sprider sig från en datahall till nästa.

Cisco arbetar också med ett koncept för dynamiska datacenter med integration av lagring, servrar och nätverk

– Det handlar om virtualisering och konsolidering, att maximera nyttan av datacenterinvesteringen för privata och publika molntjänster. Samtidigt går trenden mot att återta kontrollen över virtualiserade it-miljöer med ökad spårbarhet, bättre åtkomstkontroll och virtuella brandväggar.

Det är framför allt operatörer, värdtjänsteföretag och traditionella storföretag som satsar. En undersökning från Ponemon institute nyligen visade att cheferna svävar i en falsk trygghet när det gäller säkerheten i företagen. Folk som arbetar nära säkerhetssystemen, exempelvis tekniker, är mer skeptiska när det gäller det egna företagets säkerhetsmognad. En utmaning är avståndet mellan vision och verklighet, säger Emanuel Lipschütz.

– Riktlinjerna från beslutsfattarna når inte ända fram i den tekniska konfigurationen. Från de övergripande riktlinjerna ner till den faktiska konfigurationen av tekniska produkter så finns det helt enkelt ett gap att överbrygga, säger han.

Rekordet i antal CCIE-certifieringar innehas i sedan i början av augusti av amerikanen Neil Moore, som har totalt sju av åtta CCIE-certifieringar. Emanuel Lipschütz har inte ambitionen att ta upp kampen, men säger att han definitivt kommer genomgå fler utbildningar.

– Jag kommer till att börja med att satsa mer på andra certifieringar inom design- och arkitektur. Det ligger i linje med min inriktning mot att arbeta med både beslutsfattare och teknikspecialister, säger han.

Fakta

  • CCIE, Cisco Certified Internetwork Expert Data Center, är en utbildning på expertnivå som är inriktad på färdigheter inom planering, förberedelse, drift, övervakning och felsökning av datacenter.
  • Utbildningen räknas som den svåraste och mest meriterande inom Cisco-sfären. CCIE finns inom ett antal områden, däribland rösttelefoni, lagring och trådlös telefoni.