I kölvattnet efter Edward Snowdens avslöjanden om NSA-avlyssningen är det många svenska användare av tjänster från exempelvis Microsoft, Google, Amazon och Salesforce som ser över sin it-miljö.

– Efterfrågan på andra molntjänster som klarar offentlig sektors krav på att uppfylla personuppgiftslagen borde nu öka, säger Göran Westerlund, ordförande för kommunförbundet Kivos och it-chef i Alingsås kommun.

Han säger att Kivos ännu inte haft uppe frågan till diskussion men anser personligen att det hela är problematiskt för de berörda amerikanska molntjänstleverantörerna.

– Efter detta kan man ifrågasätta vad de kundavtal som skrivs är värda.

Bland de svenska leverantörer av molntjänster vädrar man nu morgonluft och Johan Christenson, vd på City Network i Karlskrona säger att man sett en ökad kundaktivitet i slutet på sommaren, något som han tror kan vara relaterat till rapporterna om NSAs signalspaningsprogram Prism som övervakar trafiken från en lång rad molntjänster.

– Vi är rätt säkra på att de bolagen som har en anledning att vara mer noga med sin data kommer att tänka till två gånger innan man gör sitt val. Många kommer vilja ta det säkra före det osäkra och stat och kommun och andra institutioner har en skyldighet att hantera det på rätt sätt, säger Johan Christenson.

Ola Persson är affärsområdeschef på Avalon Innovation som har genomfört en rad stora installationer kring molntjänster. Han säger att många kunder som använder sig av amerikanska leverantörer för sina molntjänster vill säkerställa kontroll över sin data.
– Det innebär att man exempelvis använder sig av svenska Cloudfinder för backup och kontroll av molntjänsterna.

Daniel Melin, it-upphandlare på Kammarkollegiet, säger att valet av svenska molnleverantörer inte innebär att man skyddas från övervakning eftersom FRA-lagen och lagen om elektronisk kommunikation ger svenska staten mycket långtgående befogenheter och att underrättelsetjänster utbyter information med varandra.

– Några skillnader jag för tillfället kan se är att svenska staten inte verkar samla på tillnärmelsevis så mycket information som NSA samt att den personliga integriteten väger tyngre inom EU än i USA, säger Daniel Melin.

Han anser att företag därför måste göra ett vägval där man antingen har sin information i sin egen datahall och behandlar den informationen med programvaror och datorer som man vet inte innehåller bakdörrar eller så har man sin information någon annanstans och får då räkna med att främmande makt kommer kunna ta del av den.

– Det den pågående debatten borde resultera i är ännu större användning av kryptering och öppen källkod.

Denna synpunkt delas av Salems kommuns it-chef Tony Söderlund.

– En del hävdar att man ska lagra data inom det egna landet, vilket väl är bra, men så fort som vi använder internet för att sända eller hämta data, oavsett form så har vi samma diskussion igen. För att försvåra eventuell avlyssning, kanske fler borde fundera på krypterad trafik.

Diskussionen om NSAs övervakning av amerikanska leverantörer är känslig och inga av de berörda företagen är villiga att kommentera saken.

– I det här fallet så måste vi tyvärr avböja att kommentera för tillfället, säger Microsofts teknikchef Daniel Akenine.

Fakta

NSA, den amerikanska motsvarigheten till FRA, har kapacitet att övervaka upp till 75 procent av all inhemsk telefon- och datatrafik.
Signalspaningsprogrammet Prism uppges övervaka inte bara molntjänster utan även trafiken från tjänster som Skype, Yahoo, Facebook, Google, IBM Notes och Exchange.
NSA-läckan Edward Snowdens dokument hör även EU till NSAs prioriterade avlyssningsmål.