Kan spel ge oss en bättre hälsa? I takt med att vi själva förväntas ta en allt mer aktiv del i vår hälsa blir spel och appar som ska hjälpa oss med just det allt vanligare.

På konferensen Digital Health Days i Stockholm presenterade ett antal webbutvecklingsföretag spel för att exempelvis motivera oss att träna, få oss att röra oss på jobbet, lära barn med diabetes hur de ska sköta sin hälsa, hjälpa strokepatienter att kunna sköta sin rehabilitering i sina hem och roligare och enklare sätt att fylla i blanketter som vården behöver.

Det fanns också exempel på hur det går att använda redan befintliga spel. Den ideella organisationen Furuboda har använt spel för rehabilitering av funktionshindrade ungdomar i ett projekt de kallar Spelhålan. De spelar kommersiella spel med anpassade styranordningar. Med snowboardspel kan man exempelvis träna balans och genom att placera kontrollen så man gasar med att luta huvudet bakåt går det att samtidigt räta upp kroppen och träna på en bättre hållning.

Det kallas serious games – seriösa spel – och är det segment av dataspelsbranschen som har som syfte att användas för annat än ren underhållning. Lärande spel är en del av det och en annan som snabbt växer är spel för hälso- och sjukvården.

Enligt analysföretaget Idata växer segmentet med 70 procent om året och är värd 8,8 miljarder dollar, drygt 57 miljarder kronor, om två år.

Men trots att spelen ser en ny marknad var vårdaktörerna inte på plats under workshopen. Där var deltagarna överens om att det inte är lätt att få vården att nappa på spelen.

– Det finns en massa innovation, men politikerna ser det inte. De är för gamla, säger Amer Mohammed, vd för Warmbreeze Studios som tagit fram träningsspelet Healthy Heroes.

Henrik Engström från Högskolan i Skövde, som varit med och skapat en spelkonsol för rehabilitering av strokepatienter, efterlyste mer experimentlusta.

– Vården kräver evidens för allt – man vågar inte prova nya saker. Det var en av de saker som vi såg tydligt när vi genomförde vårt forskningsprojekt i nära samarbete med vården.

Fast det handlar inte bara om att vården inte vill anser Sebastian Sjöberg, vd på EOO Sweden, som bland annat skapat en interaktiv blankett.

– När man ska skapa lösningar måste man komma ihåg att alla inte är vana spelare. Vi från spelsidan får inte vara elitistiska. Det finns ett kulturgap och det är viktigt att de som finns i sjukvården måste vara de som leder.

Fakta

Marknaden för så kallade serious games ökar enligt analysföretaget Idata med 70 procent om året. 2015 väntas den vara värd 8,8 miljarder dollar. Siffror från DFC Intelligence visar att den totala dataspelsindustrin, inkluderat spel på mobiler och plattor, omsätter 66 miljarder dollar och väntas växa till 78 miljarder dollar 2017.

Seriösa spel – serious games – är spel som har ett annat syfte än bara underhållning. Utbildningssektorn och försvaret är områden som också använder sig av den här typen av spel.