Efter alla spion- och avlyssningsskandaler lanserar Bahnhof en svenskmärkt lagringstjänst, Based in Sweden.

– Vi anspelar på den gamla Made in Sweden-märkningen och vill med loggan visa att lagringen av våra tjänster sker i Sverige, inte i något annat land som exempelvis USA där de kan avlyssnas, säger Bahnhofs vd Jon Karlung.

Han tar som exempel de tjänster som bland annat Facebook, Dropbox, Instagram och Google har, där man aldrig kan veta var data i slutändan lagras.

När lagringen sker i USA lyder den under amerikansk lag. Just det förhållandet har lett till exempelvis avlyssningsskandalen med NSA, som har ertappats med att avlyssna mängder av kommunikation, e-post och annat, där det senast avslöjats att FN har drabbats.

Vid sidan om grundagsskydd för data finns det ett antal regler som styr när data får avlyssnas eller analyseras, däribland datalagringsdirektivet som kräver misstanke om brott, alternativt den spaning som sker på FRA, som kräver domstolsbeslut.

Har ni fått frågor från kunderna om var deras data lagras?

– Det finns helt klart ett intresse hos kunderna i den här frågan. Vill både skapa debatt och tydliggöra att vi driver våra molntjänster på svensk mark. Andra leverantörer som vill delta och använda symbolen kan göra det gratis, om de kan visa samma sak, säger Jon Karlung.

Förutom att Bahnhof har datahallar i bland annat Stockholm, Uppsala och Kista, så finns företaget i stadsnät i 180 städer. Molntjänstanvändare kan trots garantin aldrig vara helt säkra på att data inte avlyssnas eller analyseras av främmande makter, medger Jon Karlung.

– För att det ska ske på på svensk mark måste förövarna antingen ha tillstånd, enligt svensk lag, eller bryta mot lagen. Så är inte fallet när data är lagrade i USA.

Frågan handlar inte bara om avlyssning av data, utan om exempelvis hanteringen av bland annat webbservrar och databaser, som kan innehålla affärskritisk information.

– Det handlar inte bara om risken för avlyssning i andra länder. När data väl lagras, hos exempelvis hos Google, så kan de ligga där hur länge som helst och säkerhetsmyndigheterna kan genomföra sökningar och analyser av exempelvis databaser.

Fakta

Loggan för Based in Sweden har en fiskgjuse som symbol, en tydlig känga till NSA som har en vithövdad amerikansk örn. Fiskgjusen håller i ett magnetband och på en sköld i loggans nedersta del återfinns en text, RF 2 kap 6 §, som handlar om regeringsformens skydd mot övervakning och avlyssning.