Polisens nya rapporteringssystem Pust, som bygger på Oracles Siebel, har fått hård kritik sedan det infördes i februari. Många poliser vittnar om ett svåranvänt system fullt av buggar. En rapport efter ett enkelt ingripande kan ta flera timmar att fylla i jämfört med runt 20 minuter i det gamla systemet.

Enligt ett stort antal interna arbetsmiljörapporter hindrar Pust polisen i arbetet och skapar stor frustration hos personalen genom att inte fungera.

I dag körs systemet på test i sju av landets 21 polismyndigheter för trafikbrott och enklare brott.

Systemet har hittills kostat 126 miljoner kronor och beräknas kosta ytterligare 50 miljoner fram till årsskiftet. Någon prognos för totalkostnaden på ett färdigt system finns inte ännu enligt Rikspolisstyrelsen.

Problemen har medfört att införandet av systemet i resten av landet och för nya brottstyper drar ut på tiden.

Enligt de senaste planerna ska svårare brott, som till exempel våldsbrott, inte hanteras i Pust förrän under våren 2015. Tidigare har slutet av 2014 varit sista datum för införande av Pust och utfasning av de äldre systemen. Nu räknar polisen med att allt ska vara helt klart och systemet i full drift för alla brottstyper först nio månader senare. Det betyder att landets poliser måste arbeta parallellt i flera system i ytterligare två år.

– Det är hemskt tråkigt att polisen på gatan måste fortsätta att ha dubbla system. De gamla systemen är just gamla system och det finns en anledning till att vi vill avveckla dem, säger Lena Tysk, biträdande chef på polisavdelningen på Rikspolisstyrelsen och ansvarig för införandet av Pust.

Mycket av kritiken mot Pust har handlat om gränssnittet för att rapportera brott. Det har beskrivits som ologiskt och svårt att förstå med ett system av flikar och underflikar. Nu ska Polisen tillsammans med Oracle ta fram ett helt nytt gränssnitt som bygger på Oracle Open UI och funktioner i en ny version av Siebel. Gränssnittet ska anpassa sig efter vilken typ av terminal polisen använder. Dessutom ska utvecklarna ta fram speciella snabbvägar för vissa vanliga typer av brott.

– Tanken är att om man rapporterar en viss typ av brott ska man bara behöva se sådant som har betydelse för just det brottet. Du behöver inte jobba i ett fliksystem som har tillgång till allt överallt, säger Lars Lindahl, chef för Polisens verksamhetsstöd på Rikspolisstyrelsen.

Det nya gränssnittet ska införas i mars tillsammans med en utbildning för de poliser som ska använda Pust.

Lars Lindahl och Lena Tysk är överens om att just bristen på utbildning är en av sakerna som ställt till problem i införandet av Pust.

– Vi underskattade att poliserna behövde utbildning i det här, säger Lena Tysk.

Pust blev enligt henne också betydligt krångligare att använda än vad polisen räknat med, något som upptäcktes för sent i utvecklingsarbetet.

Parallellt med det arbetet jobbar polisen också med att få ordning på det underliggande systemet. Där har en av stötestenarna varit att Oracle Siebel inte haft stöd för att logga vem som tittar på vad i systemet, något som är ett krav från polisen. För att komma runt det problemet har polisens utvecklare varit tvungna att lägga till egen kod. Det betyder att det kommer att krävas mycket arbete varje gång systemet ska uppdateras i framtiden, precis det som polisen ville undvika med att välja ett standardsystem.

Avvikelserna från Siebelstandarden fick skarp kritik i en rapport från IBM som polisen beställde i våras. Nu utreder konsultfirman Ernst & Young i en ny rapport hur stora avvikelserna från standarden verkligen är i Pust. Samtidigt utreder även Oracle, tillsammans med konsulten Accenture som jobbat med utvecklingen av Pust, hur koden ska kunna bli bättre.

I slutet av september hoppas Lars Lindahl att polisen ska veta hur de kan gå vidare med de tekniska problemen. Han hoppas att Oracle ska vara villigt att lägga till polisens extrafunktioner direkt i Siebel.

Trots kritiken mot Pust ser Lars Lindahl positivt på systemet och hävdar att Pust redan spar tid åt polisen, om man ser på hela kedjan i utredningsarbetet och vidare i rättssystemet.

– Men det tar kanske längre tid för den polisman som är på plats och gör första rapporten, säger han.