– Du tror att din trafik är skyddad, men det behöver den inte vara.

Det säger Dan Egerstad. Det var han som 2007 använde sin Toranslutning för att uppsnappa tusentals hemliga lösenord till ambassader och företag, som han sedan publicerade. Han blev känd som ”ambassadhackaren” och som ”världens bästa hackare”.

Hans avslöjanden ledde till polisrazzia i hans hem, men det blev inget åtal. Dan Egerstad, som i dag är säkerhetskonsult, säger att han bara var ute efter att visa hur sårbart systemet kan vara.

– Tor används på ett felaktigt sätt, säger han.

Med det menar han att användarna har förväntningar som Tor inte kan infria.

Utomstående kan, åtminstone i teorin, kartlägga trafiken i Tornätverket och dra slutsatser. De kan också bevaka utgångsnoderna i Tornätverket och tjuvläsa utkommande meddelanden.

– Har du då undertecknat med ditt namn är det ju inte så svårt.

Meddelanden som lämnar Tornätverket efter sista noden är inte krypterade av Tor. Så det kan vara lämpligt att kryptera dem själv.

Dan Egerstad påpekar att alla ut-gångsnoder i Tornätverket bevakas av kriminella och, av allt att döma, av underrättelsetjänster.

Om du vill kommunicera ospårbart, förklarar han, så förbättrar Tor dina chanser – med betoning på förbättrar.

– Det är anmärkningsvärt att så många av noderna i Tor finns i Washington och har hög kapacitet.