Leah MacMillans budskap är bistert. Trend Micros undersökning visar att aktiviteter med syfte att komma över svenska bankkunders pengar via internettjänsten har ökat 751 procent på ett år.

– Sverige har på grund av sin litenhet länge varit förskonat från de här aktiviteterna, men nu visar vår undersökning på en dramatisk ökning, säger Leah MacMillan, marknadsstrateg på företaget.

En stor del av angreppen riktar sig mot bankernas mobiltjänster. En av förklaringarna är att verktygen, framförallt Zeus och Spyeye, som används för intrången i dag är mycket billiga.

– Verktygen går att köpa på nätet för omkring 100 dollar.

Hon betonar att den här typen av attacker inte är en ny företeelse, men de har både ökat i frekvens och blivit mer sofistikerade. Den absolut vanligaste metoden är nätfiske genom ett mejl med en bifogad fil. När någon laddar ned bilagan infekteras webbläsaren utan att användaren märker det. En annan metod är välgjorda popups, som ser ut att vara från banken.

– Det kan också vara en länk på en populär webbsajt.

När attacken lyckas, så överförs pengar från kundens konto och kunden märker det inte ens på sitt onlinebesked.

– I det här läget är det bara pappersutskrifter från ens tillgodohavande på kontot som gäller. Men vem får pappersutskrifter i dag?

Själv håller hon hårt i pappersutskrifterna över sina kontotransaktioner.

Enligt Leah MacMillan var bankernas tvåfaktorsautenticering länge ett tillräckligt skydd, men det gäller inte alltid i dag. Hennes råd till bankernas internetkunder är att noga följa bankernas instruktioner och alltid se till att ha den senaste uppdateringen av säkerhetsprogrammen, vilket är ett föga förvånande råd från ett säkerhetsföretag.

Hur mycket pengar som stjäls på det här sättet har hon ingen uppgift på och från bankernas sida ligger man lågt.

– Vi vet bara att det är mycket små belopp, som stjäls vid varje tillfälle.

Fakta

Attackerna mot kunder i svenska internetbanker har, enligt Trend Micro, det senaste året ökat med 751 procent.