I höst ökar investeringarna, spår analysföretag som Radar Group och andra. Hetast är affärssystem och beslutsstöd, som i många branscher har topprioritet. Nästa fråga: hur väljer man och inför systemet så enkelt och snabbt som möjligt, utan att göra avkall på målen och kvaliteten? Här är några tips:

1. Lista affärsmål och vilka behov affärs- eller beslutsstödsystemet ska fylla.

2. Bestäm leveransmodell tidigt: licenser, molnet eller hybrider.

3. Jämför de olika typerna av lösningar noga..Ibland kan merparten av alla krav stödas av ett system, ibland krävs det flera nya lösningar.

4. Granska leverantörerna noggrant. Har de support och annat i alla delar som företaget kräver?.

5. Vid valet av lösning: fokusera på grunden: I affärssystem är det ofta ekonomi-, logistik och personalhantering. Vid beslutsstöd handlar det om en kärngrupp av beslutsfattare i företagen.

6. Anlita partner som hjälper till, i det fall företaget inte har specialistkompetens i huset.

7. Investera tidigt i utbildning. Se till att det finns ett antal superanvändare som kan det nya systemet bra.

8. Fokusera på data- och förändringshantering.

9..Undvik anpassningar. Gör så få som möjligt, men gör anpassningar om det är nödvändigt.

10. Efter införande: mät resultaten av systemet.

11. Se till att göra uppföljningar: relatera till fråga 1. och ställ frågan: blev uppförandet som införandet som väntat - inte bara tekniskt utan även ur användarsynpunkt.

Fakta

CS nyhetsbrev om affärssystem och beslutsstöd skickas varannan vecka. Teckna en gratis prenumeration här.